Юридически статии от адвокат варна 24

Юридически статии от адвокат варна

  • English
  • Български
  • Русский

При кои случаи работодателят може да спира част от месечната заплата

Допустими удръжки от трудовото възнаграждение при наличие или липса на съгласие от работника За много хора трудовото възнаграждение е не само основен, но и единствен източник на средства за живот. Възможността лесно да се направи ...
13.04.2017

Пенсиониране в чужбина

Като гражданин на ЕС имате право да живеете в друга страна от Съюза! Ако обаче получавате пенсия в друга държава, как се отразява това върху останалите ви социални обезщетения? И къде трябва да плащате данъци? ...
12.04.2017

Допълнителни пенсии в чужбина

Допълнителни пенсионноосигурителни схеми за прослужено време, преживели лица или инвалидност, създадени с цел да допълват или заместят законовите държавни пенсии. Преди да подпишете договор за участие в допълнителна пенсионноосигурителна схема, проверете по какъв начин местенето/живеенето ...
12.04.2017

Как българският съд разрешава въпроса с възстановяване на запазена част от наследство

Според съда правото да се иска намаление на завещателно разпореждане или дарение с оглед да се възстанови запазената част е лично право, което може да бъде упражнено само от титуляря му или неговите наследници. ...
11.02.2017

Неоснователно обогатяване от гледна точка на вътрешното и международното частно право

В българското законодателство е прието, че който е получил нещо без основание или с оглед на неосъществено или отпаднало основание, е длъжен да го върне, а всеки, който се е обогатил без основание за ...
11.02.2017

Командироване в чужбина

Ако вашето предприятие има договор с партньори, установени в друга страна от ЕС и служителите ви трябва да отидат в тази страна за ограничен период от време в изпълнение на договора, трябва да спазвате определени ...
06.01.2017

Разрешителни за работа

Като гражданин на ЕС имате право да работите - за работодател или като самостоятелно заето лице - във всички страни от ЕС, без да се нуждаете от разрешително за работа. Изключение - гражданите на Хърватия ...
06.01.2017

Разберете на какви обезщетения имате право във вашата нова страна

Равно третиране на гражданите от ЕС Лична история Роза е от България, но работи и живее във Франция със съпруга си и трите си деца. Иска да си купи карта за влака с намаление за ...
06.01.2017

Пенсиониране в чужбина

Като гражданин на ЕС имате право да живеете в друга страна от Съюза. Ако обаче получавате пенсия в друга държава, как се отразява това върху останалите ви социални обезщетения? И къде ...
06.01.2017

Отвличане на дете от родител

Вашият партньор отвежда вашето дете в друга страна от ЕС без ваше позволение или в нарушение на съдебно решение? Можете да предприемете съдебни действия, за да си върнете детето. Централните органи могат да ви помогнат ...
06.01.2017

Здравето на човек, дори и увредено, е обект на защита поради което накърняването му съставлява телесна повреда

В едно населено място празнуват Тр.Зарезан. Тримата дейци,пострадалия Х и още няколко човека.В един фургон ядат и пият,след което се местят в заведението в селото-единствената кръчма.Сядат да играят карти и продължават да попийват.Двама от съучастниците ...
05.01.2017

Причиних лека телесна повреда

Съвсем случайно заварих приятелката ми с друг мъж. Падна ми пердето и го понаплясках. Причинил съм му лека телесна повреда - хематом и счупени ностни кости. Какво да очаквам като последствия - евентуална присъда, размер ...
05.01.2017

Обезщетение при лека телесна повреда

Леката телесна повреда изисква да е налице разстройство на здравето извън случаите на тежка и средна телесна повреда. Законът има предвид всички увреждания на организма, които са довели до болестно състояние, без то да е ...
05.01.2017

Над една трета от задържаните от МВР са били малтретирани

Забрана за нехуманно и унизително третиране /полицейско насилие при задържане/ Съгласно чл.3 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи гласи, че ''Никой не може да бъде подложен на изтезания или нечовешко ...
05.12.2016

ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕ

Забранява се насилието над деца в детската градина! Задължително личния състав да е запознат с Термина «Насилия» и различните видове насилие „Насилие” над дете е всеки акт на физическо, психическо или сексуално насилие, пренебрегване, търговска ...
05.12.2016

Заверка от митнически служител на документите за възстановяване на ДДС

Гражданин от трета страна със закупена от България стока за лично потребление, напуска границите на ЕС през друга страна членка, например Гърция. На коя граница трябва да представи за заверка от митнически служител документите за ...
28.11.2016

Облагат ли се с мито и ДДС колетите с подаръци?

При оформянето на пощенските пратки следва да се имат предвид разпоредбите на Регламент (EИО) № 918/83 на Съвета от 28 март 1983 г. относно установяване на режим на Общността за освобождаване от митни сборове. ...
28.11.2016

Колко дълго автомобил с регистрация извън ЕС може да остане в България?

Република България е част от митническата територия на Европейския съюз (ЕС). Вие може да поискате митнически режим временен внос с пълно освобождаване от вносни сборове за пътно превозно средство за частно ползване, при условие че: ...
28.11.2016

Какви документи са ми необходими, за да се извърши транзит от едно митническо до друго митническо учреждение?

Декларирането за режим общностен транзит се извършва в съответствие с Наредба № 5 от 2006 г. на министъра на финансите, за условията и реда за деклариране пред митническите органи по електронен път. Съгласно чл. 219, ...
28.11.2016

Наследяване по завещание

КАКВО ОЗНАЧАВА ЗАВЕЩАНИЕ? Завещанието е едностранен акт, който съдържа волеизявлението само на една страна-завещателя. То произвежда действие след смъртта на завещателя и несъмнено трябва да изразява последната негов воля. Поради това ...
21.11.2016

Наследяването по закон от братя и сестри

Безспорно със смъртта на едно лице се погасяват политическите, семейните, и чисто личните права, но имуществените права не се погасяват. Наследяването е именно актът на преминаване на наследството в имуществото на наследника. Правата на ...
16.11.2016

Предварителен договор и искът за сключване на окончателен договор

Предварителен договор Предварителния договор е самостоятелен вид договор, чрез който страните подготвят сключването на окончателен договор. Той трябва да съдържа всички уговорки за съществените условия на окончателния договор. Чрез иска по чл. 19, ал. ...
16.11.2016

Наказателно дело за издръжка

Издръжка е предоставянето на средства (пари) от едно лице на друго, което има нужда от тях, като между тези лица има семейна връзка. Когато някой е осъден да заплаща издръжка с влязло в сила ...
16.11.2016

Какво крие ”Черен петък'

КАМПАНИЯТА ''ЧЕРЕН ПЕТЪК'' Потребителите се въвеждат в заблуждение относно намалените цени на продуктите с посланията: „Денят с най-много и най-големи намаления в годината", „Хиляди продукти с намаления до 70%". Тези послания подсилват внушението за ...
16.11.2016

Договор от разстояние по телефона

Договорите по телефон влизат в сила след писмено съгласие на потребителя При сключването на договор от разстояние по телефона същият влиза в сила и потребителят се обвързва от предложението от деня, в който ...
16.11.2016
Юридически статии от адвокат варна
Юридически статии от адвокат варна
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg