Юридически статии от адвокат варна

  • English
  • Български
  • Русский

Данъчни облекчения за деца

За какво се ползва данъчно облекчение? Данъчно облекчение се ползва за деца и за деца с увреждания за придобитите през 2022 г. доходи. Размерът на облекчението за деца за 2022 г. е в зависимост ...
21.11.2022

Данъчни облекчения

Видове данъчни облекчения за физически лица: Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност Сумата от годишните данъчни основи на Лицата с намалена трудова работоспособност- 50 и с над 50 на сто, определена с влязло в ...
21.11.2022

Дарение

Какво представлява дарението? При договора за Дарение едно лице Дарител отстъпва безвъзмездно нещо на друго лице, наречено Дарен. Дареният получава имуществено благо без да дължи нищо срещу това. По своята същност договорът за дарение ...
17.11.2022

СПОНСОРСТВО

Какво е договор за спонсорство? Същността на спонсорството е подобна на дарението, но притежава отличителни белези. Спонсорството е двустранен договор, при който едната страна Спонсор предоставя имуществена подкрепа на организации или физически лица, ...
17.11.2022

Запор на трудово възнаграждение или пенсия

Запор на трудово възнаграждение или пенсия се извършва чрез изпращане на запорно съобщение до работодателя или до НОИ / за пенсии/ и съобщение до длъжника. На запор подлежат не само основното трудово възнаграждение, но ...
17.11.2022

ПРАВАТА МИ ПРИ ПРОБА ЗА АЛКОХОЛ. ЗА КАКВО ТРЯБВА ДА ВНИМАВАМЕ !!!

КРЪВНИ ПРОБИ ЗА АЛКОХОЛ При извършване на проверка на място от контролните органи употребата на алкохол се установява с техническо средство. Установяването на употребата на алкохол се извършва с доказателствен анализатор ...
15.11.2022

ДОКУМЕНТНА ИЗМАМА. НАКАЗАНИЕ

Неверни документи и декларации Например: Когато чрез съставяне и използване на неистински официален документ за завършено средно образование деецът бъде приет по установения ред и завърши успешно висше учебно заведение, с получаването ...
14.11.2022

ЗА ОКАЗАНАТА ПОМОЩ ОТ ВИНОВНИЯТ ВОДАЧ ПРИ ПТП

Какво трябва да е поведението на виновния водач, насочено към облекчаване състоянието на пострадалия и намаление отгворността му при ПТП? За да се приложи намалената отговорност по чл. 343а НК, ...
14.11.2022

Условна присъда

Какво е условна присъда? При установено извършено престъпление държавата трябва да накаже престъпника и вместо ефективна присъда условната е една възможност за съда да отложи изпълнението на наказанието, което налага, след като признава подсъдимия ...
07.11.2022

Трудов стаж и Професионален опит

Всяка една работна заплата се състои от: основна месечна заплата по трудов договор; допълнително и друго трудово възнаграждение по Кодекса на труда и други нормативни актове друго допълнително възнаграждение, уговорено в трудов договор или в ...
07.11.2022

Шофиране в пияно състояние и нейната наказуемост

Шофиране под въздействие на алкохол Чл.343б, ал.1 НК ‘‘Който управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, установено по надлежния ред, се наказва с лишаване от свобода от ...
02.11.2022

Прокурист

Какво представлява фигурата на прокуриста? Прокуристът е вид търговски управител, пълномощник на търговеца натоварен с извършване на определени действия по търговското занятие. Прокуристът действа от чуждо име за чужда сметка винаги и само с ...
01.11.2022

Управител и прокурист

Прилики и разлики Вписване на управител и прокурист За вписване на управител на ООД в Търговски регистър не е необходимо нотариално заверено пълномощно, както е при прокуриста, а само вписване в дружествения договор или ...
01.11.2022

Може ли шефът да прекрати трудови правоотношения с работник по време на отпуска си?

Този въпрос по друг начин зададен е следният:: „Разполага ли лицето, осъществяващо работодателските функции (власт) с правото, докато е в отпуск да прекратява трудови правоотношения от името на работодателя?“. Много често работодателят е юридическо ...
27.10.2022

ИНСТИТУТ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ

С Постановление № 197 от 26 юли 2022 г. Министерски съвет постановява създаване на институт за стратегически анализи и прогнози, чиято организация и дейност са уредени с УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ ...
27.10.2022

Свидетелство за съдимост

Какво е свидетелство за съдимост? Свидетелството за съдимост е документ, който съдържа информация за съдебното минало на всеки един български гражданин. Как да се снабдя със свидетелство за съдимост? Необходимо е да се ...
18.10.2022

Контролни точки

Същност на контролните точки Контролните точки, които се получават от всеки един водач на МПС при получаване на шофьорска книжка служат за отчет на извършваните от него нарушения на ЗДвП. Брой на контролните точки ...
17.10.2022

Договор за наем

Какво представлява договорът за наем? Договорът за наем представлява писмена уговорка между две лица за отдаване за ползване на собствена или не вещ от едно лице на друго лице за определено време срещу заплащане ...
22.07.2022

Следва ли саморъчното завещание да съдържа ЕГН на завещателя

Следва ли саморъчното завещание да съдържа ЕГН на завещателя, при положение, че в закона не е регламентирано такова изискване? Непосочването на ЕГН на завещателя в саморъчно завещание, основание ли е за отказ на вписването му? ...
17.07.2022

Завещание

Какво представлява завещанието? Завещанието е акт по прехвърляне на собствено имущество, което поражда действие след смъртта на лицето. За да има право да завещае завещателят трябва да е навършил пълнолетие и да не страда ...
16.07.2022

Саморъчно завещание

Какво представлява саморъчното завещание? Саморъчното завещанието е акт по прехвърляне на собствено имущество, което поражда действие след смъртта на лицето. За да има право да завещае завещателят трябва да е навършил пълнолетие и да ...
16.07.2022

Нотариално завещание

Какво представлява нотариалното завещание? Нотариалното завещание е акт по прехвърляне на собствено имущество, което се извършва директно пред нотариус. Нотариалното завещание поражда действие след смъртта на лицето. За да има право да завещае завещателят ...
16.07.2022

Регистриране в Република България на деца на български гражданин/и, родени в чужбина, въз основа на документи, издадени от местни органи

Гражданите на Република България, които се намират в чужбина, са длъжни в шестмесечен срок, след съставянето от местен орган на акт за раждане на детето им, да предоставят или изпратят на българското дипломатическо или консулско ...
14.07.2022

Брачен договор

Какво представлява брачният договор? Брачният договор е такъв вид споразумение, което се сключва между съпрузи по повод на уреждане на материални/ имуществени права. Предметът на брачния договор обхваща три големи групи имуществени отношения ...
12.07.2022

Работа от разстояние

Какво представлява работата от разстояние? Работата от разстояние е такава форма на работа, при която трудовата дейност се изпълнява извън помещенията на работодателя, извършвана по трудово правоотношение. Специфично е, че тази работа от ...
12.07.2022
Юридически статии от адвокат варна
Юридически статии от адвокат варна
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg