Юридически статии от адвокат варна

  • English
  • Български
  • Русский

Отпуск

Какво е отпуск? Отпускът е закoноустановен период от време, през който работещият не е на работа и не изпълнява задълженията си по трудовия договор, но времето му се зачита за трудов и осигурителен стаж ...
24.06.2022

Платен отпуск

Какво е платен годишен отпуск? Това е време, през което работникът не е на работното си място и не полага труд в полза на работодателя, а е в служебен отпуск и може да разполага ...
24.06.2022

Трудова книжка

Какво е трудова книжка? Трудовата книжка представлява официален документ, в който се вписва информация, свързана с трудовата дейност на работника или служителя. Каква информация се вписва в трудовата книжка? В трудовата книжка се ...
24.06.2022

Узаконяване на сграда

Собственик сте на земя, в която има построена сграда без за нея да има издадени нужните строителни книжа или тези книжа не могат да бъдат намерени. Тази сграда се счита за незаконна и съответно може ...
23.06.2022

Помощ за майка студентка

Всяка жена, която е бременна, родила и/или отглежда дете има право на еднократна финансова помощ от държавата. Тази помощ се дава еднократно при следните условия: при бременност; при раждане; за отглеждане на дете ...
23.06.2022

Ощетен от наследство

Често пъти сме чували за родители, които макар да имат 2 или повече деца решават или са убедени да прехвърлят приживе имуществото си или по-голяма част от него само на едното дете или на ...
23.06.2022

Ведомствена бензиностанция

Какво представлява Ведомствената бензиностанция? Ведомствената бензиностанция по своята същност представлява частна бензиностанция. Тя се изгражда на територия, която е удобна за Вас, за да бъде лесно и удобно ползвана от всички автомобили на дружеството. ...
22.06.2022

НАСЛЕДНИК НА ДЛЪЖНИК

Винаги, когато наследявате определено имущество е необходимо да направите проучване, дали лицето – наследодател има някакви непогасени задължения. Защо? Законът за наследството, който регулира тази част от взаимоотношения, която се отнася до наследяване, независимо ...
20.06.2022

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ РАБОТА

Какво представлява обезщетението? Обезщетението е компенсация, която получава дадено лице при настъпване на определени в закона условия. Тази компенсация има паричен израз. Видове обезщетения Обезщетение при недопускане на работа ...
20.06.2022

Какво е надомна работа

Имате нужда от пари и желаете да работите основно или допълнително? Не можете, не трябва да излизате от дома си или просто искате да работите на своя територия. Вие се нуждаете от надомна работа! ...
20.06.2022

Какво да направим при безследно изчезнал?

Обявяване на отсъствие или смърт Ако Ваш близък или роднина е безследно изчезнал, за него няма никаква информация и е нужно за делата му да се грижи някой, то трябва да уведомите Районен съд, ...
20.06.2022

Изгубена или унищожена диплома за средно образование

Какво е диплома за средно образование и за какво ни служи? Дипломата за средно образование представлява индивидуален административен акт, който се издава на всяко лице, което съгласно чл.24 от Закона за народната просвета е ...
20.06.2022

Как да взема пенсията вместо своя родител, баба/дядо

Когато се налага да вземем пенсия на някой родител или баба/дядо е нужно да имаме в предвид, че това е възможно единствено чрез подаване на заявление до пощенския началник за получаване на пенсията на място ...
19.06.2022

ВИЗА ЗА ПРЕБИВАВАНЕ. ВИДОВЕ

Визата за пребиваване представлява разрешение, издадено от Република България, за влизане и пребиваване, транзитно преминаване или летищен транзит на конкретно чуждестранно лице. За да кандидатства за българска виза всеки чужденец следва да притежава редовен документ ...
17.06.2022

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ по ЗЗБУТ

Задължение на всеки работодател е да осигури здравословни и безопасни условия на труд във всички случаи, свързани с работата, както на работещите, така и на всички останали лица, които по друг повод се намират в ...
17.06.2022

ВИДОВЕ СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИЗИ

Експертиза се назначава, след като възникне необходимост от изясняване на определени факти, въз основа на специални знания от дадена област на науката, техниката, изкуството или занаятите. Експертизата е: ПЪРВОНАЧАЛНА- когато за първи път се възлага ...
15.06.2022

ПРАВО НА ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ЧУЖД ИМОТ

Правото на преминаване през чужд имот е сервитутно право [P1] , което води своето начало още от Римско време. Какво представлява правото на преминаване? В случай, че се окажете собственик или ползвател на имот, ...
13.06.2022

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА

Службата по трудова медицина е създадено звено, което има предимно превантивна функция върху живота и здравето на всеки един работник/ служител. Дейността на Службата по трудова медицина е консултиране и подпомагане на работодателите, комитетите и ...
11.06.2022

СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

Предназначението на всеки поземлен имот се определя с Подробен устройствен план /ПУП/. За да бъде променено предназначението с цел застрояване се извършва промяна на ПУП за съответната зона или за конкретния имот. Тук трябва да ...
11.06.2022

Здравословни и безопасни условия на труд

"Здравословни и безопасни условия на труд" са условията, които не водят до професионални заболявания и злополуки при работа и създават предпоставка за физическо, психическо и социално благополучие на работещите лица. Спазването на Здравословни и ...
09.06.2022

Обект на авторско право

Автор сте например на някое музикално произведение, книга, лого или нещо друго. Желаете да разберете дали е обект на авторско право и дали можете да го защитите. Важно е да знаете, че в Закона ...
09.06.2022

Наследяване на преживял съпруг

Съпругът наследява част, равна на частта на всяко дете. (2) Когато съпругът наследява заедно с възходящи или с братя и сестри, или с техни низходящи, той получава половината от наследството, ако то се е открило ...
09.06.2022

НАЗНАЧАВАНЕ И ВЪЗЛАГАНЕ НА СЪДЕБНА ЕКСПЕРТИЗА

Имате образувано наказателно производство, в което е нужно привличане на съответен специалист, чиито специални знания са необходими за изясняване на определени обстоятелства по делото. Едновременно с назначаването на експертизата специалистът от дадената област се ...
07.06.2022

ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ СПОРЕД ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ИМ. ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ- смяна на предназначение

Съгласно българската законодателна уредба територията в страната ни се дели на: урбанизирана територия- това са населените места, селищните образувания и индустриални паркове извън границите на населените места и селищните образувания земеделска територия- това са обработваемите ...
07.06.2022

Реабилитация

Осъждан сте! Ще започвате нова работа или поради друга причина имате нужда от чисто свидетелство за съдимост! То тогава трябва да бъдете реабилитирани. Самата Реабилитация заличава осъждането и отменя за в бъдеще негативните му ...
06.06.2022
Юридически статии от адвокат варна
Юридически статии от адвокат варна
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg