Юридически статии от адвокат варна

Юридически статии от адвокат варна

  • English
  • Български
  • Русский

Важно за шофьорите: за какви нарушения се отнема шофьорска книжка

Списък на нарушенията, за които по административен ред се налага наказание „лишаване от право да се управлява превозно средство“: Отказът да се извърши проверка се явява самостоятелно основание за отнемане на свидетелство за ...
07.05.2024

Документна измама. Наказание

Например: Когато чрез съставяне и използване на неистински официален документ за завършено средно образование деецът бъде приет по установения ред и завърши успешно висше учебно заведение, с получаването на трудово възнаграждение за длъжност, за ...
25.04.2024

Какво се случва при положителна проба за алкохол?

При извършване на проверка на място от контролните органи, употребата на алкохол се установява с техническо средство, а употребата на наркотични вещества или техните аналози - с тест. Установяването на употребата на алкохол ...
16.04.2024

Какво се случва при положителна проба за наркотици?

Както разгледахме в предната ни статия, употребата на наркотични вещества или техни аналози се установява чрез използване на тестове. ВАЖНО! Ако откажете да ви бъде извършена проверка с тест за установяване употребата на ...
10.04.2024

Какви са правата ми при проба за наркотици?

Употребата на наркотични вещества или техни аналози се установява чрез използване на тестове, както и химико-токсикологични изследвания. При проверка на място от контролните органи, употребата на наркотични вещества или техни аналози се установява ...
04.04.2024

Проблеми, свързани със завещанията при наследяване на имоти

Наследствените проблеми, които възникват при наследяването на имоти като къщи и земеделски земи, често подлежат на въпроси, свързани със завещанията. Тези завещателни документи играят ключова роля в разпределението на наследственото имущество след смъртта на ...
28.03.2024

Изпълнение на парични вземания

Изпълнението на парични вземания, също наречено "вземане на пари", е процес, чрез който един човек или организация получава средства, които се дължат от друг човек, компания или институция. Този процес може да включва няколко ...
18.03.2024

Как мога да се защитя от действията на съдебен изпълнител?

Защитата от действията на съдебния изпълнител зависи от конкретната ситуация и правните основания на делото. Информацията по-долу предоставя някои общи съвети, но е важно да се консултирате с професионален юрист, който може да оцени ...
13.03.2024

Спор за правото на наследяване

Спорът за правото на наследяване е често срещан юридически въпрос, който изисква компетентност и внимание. При наличие на повече от един наследник, споровете за правото на наследяване могат да възникнат върху разпределението на имуществото, ...
07.03.2024

Какво НЕ МОЖЕ да ти вземе ЧСИ

ЧСИ (Частни съдебни изпълнители) могат да вземат различни видове имущество или средства за изпълнение на съдебни решения, но има определени видове имущество и средства, които обикновено са защитени от изпълнителни действия. Несеквестируемостта се отнася до ...
21.02.2024

Установяване на наследници

Установяването на наследници след смъртта на притежателя на имущество е важна правна процедура, която обичайно следва определени стъпки, които имат определен времеви хоризонт за изпълнението им. Стъпка 1: Получаване на Смъртен акт. ...
20.02.2024

Разделяне на наследствен имот

Когато става въпрос за наследство, това често води до различни въпроси и предизвикателства, особено когато става дума за разделяне на наследствен имот. Този процес може да бъде сложен и изисква внимателно планиране, за да ...
13.02.2024

Покупка или продажба на наследствено имущество

Покупката или продажбата на наследствено имущество представлява сложен и комплексен процес, който изисква задълбочено разбиране на множество юридически и финансови аспекти. Този уникален вид сделки е изпитание за всяка от страните, което налага професионален ...
09.02.2024

„ОСЪДЕН СЪМ , БЕЗ ДА РАЗБЕРА“?

Ако имате съдебно решение, по което сте били осъдени, но не сте били уведомени за него, това е сериозно положение, което изисква незабавно действие. Ако например сте теглили кредит от банка и сте спрели да ...
07.02.2024

Дългове и задължения на наследодател

В хода на наследствените процеси, които вървят ръка за ръка със сделките и прехвърлянето на финансови ресурси, задълженията и дълговете на наследодателя често са фокус на внимание. Смъртта на лице предизвиква не само прехвърляне ...
02.02.2024

Издаване на европейско удостоверение за наследство

Цел на издаването Използването на европейско удостоверение за наследство не е задължително . Удостоверението не заменя вътрешните документи, използвани за сходни цели в държавите членки. Същевременно, след като бъде издадено за ползване в друга държава ...
18.01.2024

Как наследниците могат да получат повече от наследството

Принос за увеличение на наследството Сънаследници, които приживе на наследодателя са спомогнали да се увеличи наследството, могат, ако те не са били възнаградени по друг начин, да искат при делбата да се пресметне това увеличение ...
11.01.2024

Признаване и изпълнение на съдебни решения при наследяване

Признаване Решенията, постановени в държава членка, се признават в другите държави членки, без да се изисква каквато и да е специална процедура . В случай на оспорване заинтересованата страна, която посочва като основен елемент от ...
11.01.2024

Издаване на европейско удостоверение за наследство

Цел на издаването Използването на европейско удостоверение за наследство не е задължително . Удостоверението не заменя вътрешните документи, използвани за сходни цели в държавите членки. Същевременно, след като бъде издадено за ползване в друга държава ...
11.01.2024

Разпит на малолетен и непълнолетен свидетел

Разпит на малолетен и непълнолетен свидетел (1) Малолетният свидетел се разпитва в присъствието на педагог или психолог, а когато е необходимо, и в присъствието на родителя или настойника. (2) Непълнолетният свидетел се разпитва в присъствието ...
16.12.2023

Условия за валидност на предварителните договори и усложнения при тяхното изпълнение част 1

Предварителните договори трябва да отговарят на всички условия, които са необходими за действителността на договорите. Предварителният договор има своя правно съществуване, свое изпълнение и последици от неизпълнението различни от тия на окончателния договор. С ...
12.12.2023

Управление и прекратяване на собственост

Управление на общата вещ Общото притежание на едно право от няколко лица ги поставя в правоотношения във връзка с използването и управлението на общата вещ. Управлението включва действия по поддържане на вещта в добро състояние, ...
05.12.2023

Какво е съвместния принос в брака

СЪВМЕСТЕН ПРИНОС В контекста на брака, "съвместен принос" винаги се отнася до усилията, ресурсите и ангажимента, които двама партньори внасят в брака си, с цел поддържане и развитие на тяхната обща животна среда. ...
11.11.2023

Кой от съсобствениците има право да взема решения за обща собственост?

Решенията се вземат с мнозинство на съсобствениците. То се определя не по глави, а по дялове. Затова на практика решение може да се вземе само от един от съсобствениците, ако той притежава повече от половината ...
05.10.2023

Решава ли съдът правни спорове между съсобственици?

Мнозинството на съсобствениците не може да ограничава правото на друг съсобственик, но ако такова решение се вземе и спорът се отнесе пред съда, решението на съда няма да замести решението на мнозинството, защото това ще ...
05.10.2023
Юридически статии от адвокат варна
Юридически статии от адвокат варна
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg