Юридически статии от адвокат варна

  • English
  • Български
  • Русский

Как се смята плавателния стаж на море

Как се изчислява плавателния стаж на море Плавателният стаж за работа на море се изчислява в дни, месеци и години според: 1. вида и тонажа на кораба; 2. района на плаване; 3. пропулсивната мощност на ...
20.01.2022

ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО НА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

Наказанието лишаване от право да се управлява моторно превозно средство тече от датата на изземването на свидетелството за управление Съгласно чл. 18 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) когато едно и също лице ...
18.01.2022

Проблем при регистрация с корозирала рама

ОТКАЗ ОТ РЕГИСТРАЦИЯ ПОРАДИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА VIN НОМЕР ПОРАДИ КОРОЗИЯ Казус: На 29.03.21г. в Сектор ‚‘‘Пътна Полиция ‚‘‘ при ОД на МВР- В. се е явило лицето К. В., за регистрация на МПС ...
11.01.2022

Правата Ви като пострадал при ПТП по вина на водач със сключена застраховка “Гражданска отговорност”

Казус: На 12.07.2021г. А.Х. шофирал по път град.Л - село.Пр в рамките на позволената скорост. Вдясно имало отбивка с.Др - гр.По, като се минава през с.Пр, където живеят. Твърди се, че е завил на дясно, ...
09.01.2022

Правата Ви като пострадал при ПТП по вина на водач със сключена застраховка “Гражданска отговорност”

Казус: На 12.07.2021г. А.Х. шофирал по път град.Л - село.Пр в рамките на позволената скорост. Вдясно имало отбивка с.Др - гр.По, като се минава през с.Пр, където живеят. Твърди се, че е завил на дясно, ...
09.01.2022

Закриване на фирма

Какво трябва да знаем преди да закрием фирма Същност на процедурата при закриване на фирма Процедурата има за цел вписването в Търговския регистър на прекратяването и заличаването на ООД/ЕООД. На вписване подлежи всяко изменение на ...
20.12.2021

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР Прекратяването на трудовия договор от работника или служителя с предизвестие е реализация на неговото право да стори това. Упражняването на това право зависи само от волята на работника ...
20.12.2021

Документи за отпускането на месечни помощи за деца

Едно от условията за отпускане на социална помощ за дете е представянето на служебна бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации и профилактични прегледи на детето, издадена от личния лекар на детето, а при липса на избор ...
16.12.2021

По-голям дял при развод

Отношенията между съпрузите се развиват в рамките на т.нар. -голямо семейство, задруга. Докато семейството е част от задругата то не притежава отделно имущество. Всичко, което съпругата е донесла Правото на по-голям дял от семейната имуществена ...
16.12.2021

Решение на състава относно Руската федерация

По делото Туникова и други срещу Русия Съдът установи, че по отношение на защитата срещу риска от домашно насилие жените в Русия са в ситуация на фактическа дискриминация. Случаят се отнася до актове на домашно ...
15.12.2021

Зaщо е важно да използваме пълномощни!

6 причини да използваме пълномощни Пълномощното е един изключителен документ, който ти дава възможност да се справиш с много повече задачи за едно и също време. Това става посредством предоставянето на определени правомощия на друго ...
14.12.2021

Защо съм осъден без да знам?

Какъв е начинът на връчване на уведомително писмо от банката до дъжника по договор за банков кредит за предсрочно изискуем кредит? При изпращане на длъжника на уведомително писмо от банката, с което кредитът се обявява ...
14.12.2021

Промени, отнасящи се до одобряване на инвестиционни проекти и разрешаване на строителството

Посследната редакция на закона изиксва всички документи- графични и текстови, по всички части на инвестиционния проект да се подписват и подпечатват от проектанта на съответната част и да се съгласуват с подпис от възложителя и ...
14.12.2021

Има ли неизпълнение, ако преди падежа длъжникът изпълни паричното си задължение с два превода в кратък интервал?

Чрез превеждане на сумите длъжникът действително е изпълнил в срок своето задължение. Не би могло шда се приеме, че е допуснато нарушение на закона в смисъл, че длъжникът е изпълнил задължението на части, а не ...
13.12.2021

Домашно насилие

Какво е домашно насилие Домашно насилие е всяко действие, което представлява акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, ...
08.12.2021

Права на детето след прекратен брак между родители от различна националност

Права на детето при прекратяване на брак или съюз между лица от различна националност При прекратяването на брак или съюз между лица от различна националност често единият от двамата съпрузи решава да се завърне в ...
08.12.2021

Може ли бащата да вземе детето от майката

Бащата може да вземе детето от майката Това може да се осъществи в случай например, в който се докаже в делото, че той притежава необходимите родителски и възпитателски качества, както и съответните материални условия да ...
08.12.2021

Брачен договор

БРАЧЕН ДОГОВОР Брачният договор представлява съглашение между мъж и жена, свързано със създаването и съществуването на брачен съюз помежду им и насочено към уреждане на имуществените им отношения през време на брака и в случай ...
08.12.2021

Отмяна на дарения

ОТМЯНА НА ДАРЕНИЕ Чл. 55 от Семейния кодекс, приет през 2009 г., гласи, че даренията, направени във връзка или по време на брака на съпруг, могат да бъдат отменени след развода в случаите, посочени в ...
08.12.2021

Леки телесни повреди. Реторсия

Относно леките телесни повреди-чл.130 НК Леките телесни повреди по степен на увреждане са два вида: с разстройство на здравето без разстройство на здравето. Леки телесни повреди с разстройство на здравето Разстройство на здравето по ...
19.11.2021

Проблеми, свързани с дискриминацията на деца със Специални образователни потребности

Мотиви към решение от 14.03.2013 по преписка № 192/ 2010 г. на КЗД, "Дете със специални образователни потребности", съгласно § 3а, т. 2 от ДР на Правилника за прилагане на Закона за народната просвета - ...
17.11.2021

Проблем ли е разпитът на детето в наказателния процес?

Специфични изисквания към въпросите, съобразени с физическото и психическото развитие на свидителя; Специфични изисквания към средата – тя трябва да е неформална; Специфични изисквания към участниците – трябва да се осигури нетравмиращ и щадящ разпит; ...
08.11.2021

Привилегиите на майките студентки

Всички майки- студентки с деца до 6 години имат право на финансови стипендии и помощи, както и облекчения, които са свързани с учебния процес. Майките- студентки имат право да се явяват на изпит ...
08.11.2021

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

Основания за уволнение, приложими за всички работодатели Тези основания не са всичките, но най-често ползваните при извънренодно положение. Те са следните: 1.Закриване на предприятието; 2. На част от предприятието; 3. Съкращаване в щата,; 4. Намаляване ...
01.05.2020

Правомощия на работодателя при преустановена дейност в обявено извънредно положение

Основания за уволнение, приложими за работодатели с преустановена дейност при обявено извънредно положение Когато при обявено извънредно положение работата на предприятието или на част от него е преустановена със заповед на държавен орган, работодателят е ...
01.05.2020
Юридически статии от адвокат варна
Юридически статии от адвокат варна
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg