Юридически статии от адвокат варна

  • English
  • Български
  • Русский

ТОРМОЗ ПО ТЕЛЕФОНА ОТ КОЛЕКТОРСКИ ФИРМИ

КАКВИ СА ПРАВАТА НИ? Заради системен тормоз по телефона от служител на колекторска фирма за задължение по договор за потребителски кредит сключен с банка и продаден на колекторската фирма - П. К. Т. образувала гражданско ...
25.01.2023

Отпуск за изпълнение на граждански, обществени и други задължения

Отпуск при встъпване в брак, при кръводаряване (1) Работодателят е длъжен да освобождава от работа работника или служителя: 1. при встъпване в брак - 2 работни дни; 2. при кръводаряване - за деня на прегледа ...
23.01.2023

Отпуск поради бременност и раждане

Бащата има право на 15-дневен отпуск при раждане на дете от датата на изписване на детето. 1.Работничката или служителката има право на отпуск поради бременност и раждане в размер 410 дни за всяко ...
23.01.2023

Отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст

Работничка или служителка, която осинови дете до 5-годишна възраст, има право на отпуск за период от 365 дни от деня на предаването на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст. ...
23.01.2023

ИЗПЛАЩАНЕ НА БОЛНИЧЕН

Какво се налага да направи един работник/служител или самоосигуряващо се лице, ако е нужно да ползва Болничен? За да получи обезщетение за временна неработоспособност, докато е болно лицето първо трябва да се снабди с ...
21.01.2023

Кога е нарушена трудовата дисциплина

Видове нарушения на трудовата дисциплина Дисциплинарната отговорност, както е добре известно, представлява система от мерки, с които, при нарушаване на трудовата дисциплина, работодателят въздейства върху лицата, с които се намира в трудовоправни отношения. По силата ...
19.01.2023

Обезщетяване при трудова злополука

Обезщетяване на вреди от ексцес при трудовата злополука на пострадалия С решение на ТЕЛК, което определя пожизнено 100% загуба на трудоспособност в резултат на травма, получена при трудова злополука е условие за възникване на вземането ...
19.01.2023

Дете от друг мъж по време на брака

ОСПОРВАНЕ НА БАЩИНСТВО По време на брака между Соня и Петър се раждат Иво и Ина, като той все още не знае че е стерилен. Сега двете деца са на 5г и 7г. Съмненията му ...
18.01.2023

УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВО, ДОГОВОР

Възможно ли е да се сключва Трудов договор с Управителя на дружество за дейността му, като управител? Не, не е възможно! Според трудовото законодателство Управителят на дружество няма характер на работник или служител. Правоотношенията ...
16.01.2023

ОТПУСК ПО БАЩИНСТВО

Съгласно българското законодателство всеки баща, който живее в едно и също домакинство с майката на детето си и който е осигурен 12 месеца за общо заболяване и майчинство, има правото да се ползва от ...
16.01.2023

Влизане на чужденци в България и визов режим

(1)Чужденец може да влезе в Република България, ако притежава редовен паспорт или заместващ го документ за пътуване, както и виза, когато такава се изисква. (2) Не се изисква виза, когато това е предвидено в Регламент ...
06.01.2023

ПРАВАТА МИ ПРИ ПРОБА ЗА НАРКОТИЦИ. ЗА КАКВО ТРЯБВА ДА ВНИМАВАМЕ!!!

Употребата на наркотични вещества или техни аналози се установява чрез използване на тестове, както и химико-токсикологични изследвания. При извършване на проверка на място от контролните органи употребата на наркотични вещества или техни аналози се установява ...
05.12.2022

КАКВО СЕ СЛУЧВА ПРИ ПОЛОЖИТЕЛНА ПРОБА ЗА НАРКОТИЦИ!

Възможни варианти. Както разгледахме в предната ни статия, употребата на наркотични вещества или техни аналози се установява чрез използване на тестове. ВАЖНО! Ако откажете да ви бъде извършена проверка с тест за установяване употребата на ...
05.12.2022

Европейска заповед за защита — помощ за жертви на престъпления в целия ЕС

ОСНОВНИ АСПЕКТИ За да се издаде европейска заповед за защита, е необходимо да има въведена съществуваща национална мярка за защита в държавата от ЕС, която налага една или повече от следните забрани или ...
03.12.2022

ВАЖНО ЗА ДАНЪКА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Данъкът се заплаща независимо дали недвижимите имоти се използват или не. Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти към 1 януари на годината, ...
02.12.2022

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

За имот, който е основно жилище, данъкът се дължи с 50 на сто намаление. За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, данъкът се дължи със ...
02.12.2022

Данъчни облекчения за деца

За какво се ползва данъчно облекчение? Данъчно облекчение се ползва за деца и за деца с увреждания за придобитите през 2022 г. доходи. Размерът на облекчението за деца за 2022 г. е в зависимост ...
21.11.2022

Данъчни облекчения

Видове данъчни облекчения за физически лица: Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност Сумата от годишните данъчни основи на Лицата с намалена трудова работоспособност- 50 и с над 50 на сто, определена с влязло в ...
21.11.2022

Дарение

Какво представлява дарението? При договора за Дарение едно лице Дарител отстъпва безвъзмездно нещо на друго лице, наречено Дарен. Дареният получава имуществено благо без да дължи нищо срещу това. По своята същност договорът за дарение ...
17.11.2022

СПОНСОРСТВО

Какво е договор за спонсорство? Същността на спонсорството е подобна на дарението, но притежава отличителни белези. Спонсорството е двустранен договор, при който едната страна Спонсор предоставя имуществена подкрепа на организации или физически лица, ...
17.11.2022

Запор на трудово възнаграждение или пенсия

Запор на трудово възнаграждение или пенсия се извършва чрез изпращане на запорно съобщение до работодателя или до НОИ / за пенсии/ и съобщение до длъжника. На запор подлежат не само основното трудово възнаграждение, но ...
17.11.2022

ПРАВАТА МИ ПРИ ПРОБА ЗА АЛКОХОЛ. ЗА КАКВО ТРЯБВА ДА ВНИМАВАМЕ !!!

КРЪВНИ ПРОБИ ЗА АЛКОХОЛ При извършване на проверка на място от контролните органи употребата на алкохол се установява с техническо средство. Установяването на употребата на алкохол се извършва с доказателствен анализатор ...
15.11.2022

ДОКУМЕНТНА ИЗМАМА. НАКАЗАНИЕ

Неверни документи и декларации Например: Когато чрез съставяне и използване на неистински официален документ за завършено средно образование деецът бъде приет по установения ред и завърши успешно висше учебно заведение, с получаването ...
14.11.2022

ЗА ОКАЗАНАТА ПОМОЩ ОТ ВИНОВНИЯТ ВОДАЧ ПРИ ПТП

Какво трябва да е поведението на виновния водач, насочено към облекчаване състоянието на пострадалия и намаление отгворността му при ПТП? За да се приложи намалената отговорност по чл. 343а НК, ...
14.11.2022

Условна присъда

Какво е условна присъда? При установено извършено престъпление държавата трябва да накаже престъпника и вместо ефективна присъда условната е една възможност за съда да отложи изпълнението на наказанието, което налага, след като признава подсъдимия ...
07.11.2022
Юридически статии от адвокат варна
Юридически статии от адвокат варна
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg