Юридически статии от адвокат варна

  • English
  • Български
  • Русский

ПОЛИЦЕЙСКО ЗАДЪРЖАНЕ.

КАКВИ СА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЗАДЪРЖАНИЯ Незабавно след задържането задържаното лице се запознава с основанията за задържането и му се предоставя декларация за правата на задържано лице (приложение № 1), която съдържа информация относно следните ...
27.08.2023

ПОЛИЦЕЙСКО ЗАДЪРЖАНЕ

Какъв е редът за задържане на лица 1. Полицейските органи не допускат използването на физическа сила, помощни средства или оръжие спрямо задържаните лица освен в изрично предвидените от ЗМВР случаи. 2. Действията на полицейските органи ...
26.08.2023

Правата на лицата с увреждания

Правата на Лицата с Увреждания Зачитането на правата на лицата с увреждания е ключов аспект на съвременното общество, насочено към разнообразие, равенство и социално възприемане. В тази статия ще разгледаме законовите гаранции и наредби, които ...
14.08.2023

Закони за земеделието и регулация на земеделските земи

Закони за земеделието и регулация на земеделските земи Законите за земеделието и регулацията на земеделските земи представляват основен стълб от правната система на всяка държава. В тази статия ще разгледаме ключовите аспекти на законите за ...
14.08.2023

Закони за миграцията и убежището: правни аспекти и предизвикателства

Закони за миграцията и убежището: правни аспекти и предизвикателства Законите за миграцията и убежището имат ключово значение за управлението на миграционните потоци и за защитата на правата на лицата, които търсят убежище в друга държава. ...
14.08.2023

Видовете запори и компетентните органи за тяхното налагане: Правни аспекти

Видовете запори и компетентните органи за тяхното налагане: Правни аспекти Запорите са важен инструмент в правната система на всяка държава, предоставящ възможност за временно ограничаване на определени права или дейности с цел поддържане на ред ...
11.08.2023

Регистриране на дружество

Регистриране на дружество Процесът на регистриране на дружество е важна стъпка при създаването на бизнес. Това е процедура, която осигурява легалното съществуване на дружеството и предоставя основа за неговата функционалност. В тази статия ще разгледаме ...
11.08.2023

Развод и Разделяне на Имущество при Семейни Спорове

Развод и Разделяне на Имущество при Семейни Спорове Разводът и разделянето на имущество при семейни спорове представляват сложен юридически процес, който включва правни, финансови и емоционални предизвикателства. Тази статия ще проучи ключовите аспекти на разводните ...
11.08.2023

Смяна на статут на ателие: Правни аспекти и процедури

Смяна на статут на ателие: Правни аспекти и процедури Смяната на статута на ателие е важна правна процедура, която може да има съществени правни и организационни последици за дейността на ателието. За да се осъществи ...
21.07.2023

Смяна на име: Правни аспекти и процедури

Смяна на име: Правни аспекти и процедури Смяната на име е важна правна процедура, която засяга личната идентичност на гражданите. В България, тази процедура е регулирана от Закона за гражданството на българските граждани (ЗГБГ) и ...
21.07.2023

Процедура за получаване на разрешение за пребиваване в България

Процедура за получаване на разрешение за пребиваване в България Получаването на разрешение за пребиваване в България е важна правна процедура за чужденците, които желаят да пребивават законно в страната за определен период от време. Тази ...
21.07.2023

Отнемане на родителски права на бащата: Правни аспекти и процедури

Отнемане на родителски права на бащата: Правни аспекти и процедури Отнемането на родителски права е сериозно и деликатно правно действие, което може да бъде наложено на бащата в определени обстоятелства, когато се счита, че той ...
21.07.2023

Киберсигурност и защита на личните данни

Киберсигурност и защита на личните данни Киберсигурността и защитата на личните данни са изключително важни аспекти в дигиталната ера, където технологиите играят все по-голяма роля в нашия живот. Законодателството и мерките за защита на личните ...
20.07.2023

За какво ни служи ограничителна заповед и в кои случаи можем да се възползваме от нея?

За какво ни служи ограничителна заповед и в кои случаи можем да се възползваме от нея? Ограничителната заповед е юридически инструмент, който се използва с цел да се предотврати нарушаване на правата и свободите на ...
20.07.2023

Обезщетение за майчинство

Обезщетение за майчинство Обезщетението за майчинство представлява право на бременни и раждащи жени да получат финансова помощ от държавата, както и от работодателя си. Това право е уредено от специфични правни норми и регламенти, които ...
20.07.2023

Видовете отпуски за бременни и майки

Видовете отпуски за бременни и майки В България, жените имат право на отпуск по майчинство, който може да бъде разделен на две части: 1.Отпуск преди раждане: Това е отпускът, който жената може да ползва ...
20.07.2023

Дължим ли данък на общината за вещ, която вече не е наша собственост?

Дължим ли данък на общината за вещ, която вече не е наша собственост? Въпросът дали трябва да се плаща данък на общината за имущество, което вече не е наша собственост, е от съществено значение за ...
20.07.2023

Какви са правата на наследниците и каква процедура трябва да следват при наследствени спорове?

Какви са правата на наследниците и каква процедура трябва да следват при наследствени спорове? Правата на наследниците се определят от българското наследственото право. Наследствената процедура може да варира, но обикновено включва следните стъпки: представяне на ...
18.07.2023

Напускане от работа: Правни аспекти и процедури

Напускане от работа: Правни аспекти и процедури Напускането на работа е сериозен крачка в професионалния живот на човека и често води до правни последици както за служителя, така и за работодателя. В тази статия ще ...
18.07.2023

Обезщетение за безработица: Права и процедури

Обезщетение за безработица: Права и процедури Обезщетението за безработица е социално осигурително обезщетение, което се предоставя на лица, които са загубили работата си без своя вина и не могат да намерят нова заетост. Този вид ...
18.07.2023

Права и задължения на мигрантите и бежанците

Права и задължния на мигрантите и бежанците Правата и задълженията на мигрантите и бежанците в юридическата сфера се основават на международните и националните правни инструменти. Ето някои от основните права, които се прилагат: 1.Недискриминация: Мигрантите ...
17.07.2023

Промяна на съдебната издръжка за деца: Как да искате по-висока сума от съдебно определената

Промяна на съдебната издръжка за деца: Как да искате по-висока сума от съдебно определената Ако желаете да промените сумата на издръжката, определена от съда, обикновено трябва да потърсите юридическа помощ.Ето няколко стъпки, които може да ...
17.07.2023

Нередовно или липса на изплащане на месечна издръжка на дете

Нередовно или липса на изплащане на месечна издръжка на дете Издръжката на дете след развод е важен правен аспект, който се регулира от законодателството на всяка конкретна държава. При развод се осигурява подходящо финансово обезпечение ...
17.07.2023

Процедури за закупуване на обществени поръчки в България

Процедури за закупуване на обществени поръчки в България Закупуването на обществени поръчки е важен елемент от публичната сфера. Тези процедури не само осигуряват достъп до стоки, услуги и строителни проекти за публичните органи, но също ...
17.07.2023

Регистриране на пътно превозно средство на територията на България

Регистриране на кола на територията на България Регистрацията на кола е важна процедура, която трябва да се извърши след закупуването на нов автомобил или при трансфер на собствеността на вече регистрирано превозно средство. ...
14.07.2023
Юридически статии от адвокат варна
Юридически статии от адвокат варна
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg