Адвокат имиграционно право Варна

Миграционно и бежанско право

  • English
  • Български
  • Русский

                                                                          Миграционно  право

                                                                                                   гр. Варна, Адвокат  Юлия Данова        

''Според археолозите, почти всички хора на Земята са мигранти, тъй като човечеството е произлязло от Африка преди около 200,000 години, а след това се е разпространило в целия свят – в Европа, Азия, Австралия и двете Америки. Днес има около 200 милиона мигранти по света, а проблемите и възможностите, свързани с миграцията, ожесточено се обсъждат от политиците и обикновените хора по целия свят.  Можем да наречем ХХІ век „ерата на мигрантите''. 
Борис Алтнер, журналист
 
В нашия взаимосвързан свят, и особено в рамките на Европейския съюз, националните граници все повече не са пречка за бизнеса, който желае да извършва международна търговия и трансгранични търговски дейности, но все още могат да се окажат основна пречка, която пречи на свободното движение на хора, които може да имат цял ​​набор от причини да искат да живеят и работят в чужбина или в друга държава.

 

Миграцията разрушава традиционните разлики между културите, етническите групи и езиците и допринася за разнообразието, културното и икономическо богатство. Много хора възприемат миграцията като предизвикателство или дори като заплаха. Тя е предизвикателство за механизмите на правата на човека, които се борят да гарантират пълноценното упражняване на правата на човека от всички, включително мигрантите, защото човешките права на мигрантите често се нарушават.
 
Нашият екип  може да помогне на частни лица, желаещи да се преместят от една държава  в друга, с набор от специализирани правни услуги, за да улеснят емиграцията и имиграцията, включително:
 
- съдействие при кандидатстване и получаване на различни видове визи
- консултации относно осигуряване на разрешителни за временен, дългосрочен и постоянен престой на територията на държава-членка на ЕС, включително: удостоверения за регистрация, карта на член на семейството в общността, удостоверения за постоянно пребиваване за граждани на общността и/или членове на семейството
- обжалване на откази за виза в съда
- оспорване на откази за предоставяне на временни или постоянни права за оставане на територията на държава-членка на ЕС
- съдействие за получаване на статут на бежанец и право на убежище, включително обикновени и спомагателни процедури
- консултации относно свободното движение на работници в рамките на ЕС, като подновяване и промени на разрешителни за работа
- помощ при събиране на семейството, включително разрешения за временно пребиваване поради извънредни обстоятелства
- процедура за получаване на друго гражданство в резултат на пребиваване и други алтернативни маршрути или опции
Миграционно и бежанско право
Миграционно и бежанско право
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg