Фактическо съжителство

Фактическо съжителство

  • English
  • Български
  • Русский

Фактическо съжителство

Фактическо съжителство

 

    Фактическото съжителство, още познато като живот на семейни начала, е ситуация, при която една двойка дели жилище, финанси, имущество и т.н., но няма сключен брак.

    При фактическото съжителство мъжът и жената не поемат всички задължения и рискове, които предполага бракът. Това означава, обаче, че не може и да се възползват от предимствата и защитите на брака. Ето кои са някои от основните разлики между фактическото съжителство и брака:

    При живот на семейни начала, може да прекратите съжителството по-всяко време. Ако имате брак, трябва да се разведете. Когато сте във фактическо съжителство родителят, който се грижи за децата, няма право да претендира за ползване на семейното жилище, ако то е собственост на другия родител или на трето лице. При развод тази възможност съществува. При фактическо съжителство нямате право да търсите издръжка, но при развод може да поискате издръжка. При фактическото съжителство бащата трябва да припознае детето. При семейните начала не може да се осинови дете, докато двама съпрузи могат.

    Фактическото съжителство е несигурно. Няма документ, който да докаже фактическо съжителство. Ако се наложи да доказвате това, ще трябва да разчитате на роднини и приятели, които могат да свидетелстват за съществуването на съжителството. 

    При прекратяване на фактическото съжителство мъжът и жената могат да вземат решение за детето- за издръжка, при кого да живее, колко време да прекарва с другия родител и т.н. Ако не успеят да вземат сами решение, трябва да се обърнат към районния съд по настоящия адрес на детето.

    Фактическото съжителство не поражда имуществени последици като тези при брака. Имуществото, придобито по време на фактическото съжителство не е общо, а е на този, който го е купил.

    Ако мъжът и жената се разберат как да си поделят общото имущество няма да има проблеми. При неразбирателство за подялба на общото имущество, може да се предяви иск и да се води дело за делба.

 

Фактическо съжителство
Фактическо съжителство
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg