Спиране на изпълнително производство по искане на съпруг недлъжник

Спиране на изпълнително производство по искане на съпруг недлъжник

  • English
  • Български
  • Русский

Спиране на изпълнително производство по искане на съпруг недлъжник

 
Съпругът недлъжник има право да изкупи вещта, върху която се изпълнява, стига тя да е СИО (семейна имуществена общност). Времето, през което това може да се направи, е от датата на определяне на началната цена на вещта(както за движими вещи, така и за недвижими имоти) до деня, предхождаш деня на проданта, преди началото на явния търг или преди предаването на вещта в магазин или борса. За спиране на изпълнението съпругът недлъжник трябва да внесе половината от началната цена и да подаде изрично изявление за това, след което съдебният изпълнител е длъжен да спре изпълнението и продажбата и да освободи вещта (за движими вещи) или да издаде постановление за възлагане, ако е недвижим имот.

 

Спиране на изпълнително производство по искане на съпруг недлъжник поради посочване на лична вещ за изпълнение, собственост на съпруг длъжник
 
Съпругът недлъжник има право да спре изпълнението върху имущество, което е в режим на СИО (семейна имуществена общност). При изпълнение върху движими или недвижими вещи в режим на СИО за задължения на единия съпруг съдебният изпълнител е длъжен да уведоми съпруга недлъжник за насрочения опис и продажба. Ако по време на описа се установи, че вещта е СИО, съпругът недлъжник следва да бъде уведомен след описа и преди продажбата.
 
Има уредена специфична хипотеза за спиране на изпълнението върху определена вещ СИО. Когато съпругът длъжник има лични вещи, придобити по наследство, дарение или по друг начин,съпругът  недлъжник може да посочи на органа по принудително изпълнение тези вещи и да поиска спиране на изпълнението върху вещта СИО и насочване на изпълнението върху личната вещ на длъжника.
 
 
 

 

 
 
Спиране на изпълнително производство по искане на съпруг недлъжник
Спиране на изпълнително производство по искане на съпруг недлъжник
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg