Работа от разстояние

Работа от разстояние

  • English
  • Български
  • Русский

Работа от разстояние

Работа от разстояние

 

    Работата от разстояние представлява форма за организиране на работния труд извън помещенията, които са на работодателя. Използват се предимно информационни технологии. Може в колективен или в индивидуален трудов договор да се уговорят условията за работа от разстояние. Предложение за преминаване към работа от разстояние може да направи работникът на работодателят.

   Относно работното място работникът трябва да си осигури определено пространство за работно място в дома си или друго помещение, което си е избрал. Работодателят е длъжен за стоя сметка да осигури: необходимо оборудване за извършване на работата и консумативи за функциониране на оборудването; програмно осигуряване; техническа профилактика и поддържане; защита на данните; устройства за комуникация с работника, който извършва работа от разстояние; система за наблюдение, ако е необходима такава и само с писменото съгласието на работника.

   Ако постъпи някаква повреда в оборудването или срив в използваните информационни системи за комуникация, работникът задължително трябва да уведоми работодателя по уговорения ред и начин.

  Работниците, извършващи работа от разстояние имат същите права, които са свързани с организацията на работа и здравословните и безопасни условия на труд, регламентирани в българското законодателство. Отговорност носи и работникът за спазване на политиката на предприятието за организация на работата и за безопасност и здраве при работа също и на предписаните му правила и норми за здравословните и безопасни условия на труд. Нямат право работниците да отказват достъп до работното място при проверка от съответните институции, без да имат основание, в установеното работно време или в уговореното  в индивидуалния или колективния трудов договор.

    Работното време на работника трябва да се установи в трудовия договор и да е равно на работното време, което е определено за останалите служители, които извършват дейност в предприятието. Стига да работите във времето, в което работодателят и неговите търговски партньори извършват комуникация, имате право да определяте сами работното си време.

    Определяте сами почивките си само да не са в ущърб спрямо безопасните и здравословни условия на труд. Спрямо личните договорки с работодателя при сключването на трудовия договор и съгласно законовите разпоредби за нормална работа може да ползвате по вид, ред и размер отпуските си.

 

Работа от разстояние
Работа от разстояние
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg