Проблем с общ двор в режим на етажна собственост и паркирането на автомобил

Проблем с общ двор в режим на етажна собственост и паркирането на автомобил

  • English
  • Български
  • Русский

Проблем с общ двор в режим на етажна собственост и паркирането на автомобил

Неоснователни действия – в какви случаи паркиране на  автомобил в собственото дворно място на етажни собственици  нарушава правото  им на собственост върху  мястото 

 

Дворното място няма предназначение за паркиране на автомобили и всяко действия би било било неоснователно например в следните  случаи: 1.  при липса на решение на общото събрание на етажните собственици за използване на дворното място за предназначение за паркиране на автомобили и 2. Дворното място не е обща част на етажната собственост, когато  при учредяването на етажната собственост съсобствениците са постигнали съгласие дворното място да бъде изключено като обща част на етажната собственост.   
 
Пример:И. е собственик на дворно място, в което е построена сграда, в която жилищните обекти се притежават в режим на етажна собственост. М. и Р. към възникването на спора са собственици на два от етажите в жилищната сграда, а други два етажа продали на родителите на И.  и на трети за спора лица. М. и Р  паркирали личния си автомобил в проход към двора на сградата, който освен за достъп до дворното място, се използвал и за достъп до два гаража в сградата – етажна собственост. С действията си М. и Р.   създавали състояние, с което противоправно ограничавали правото на собственост на И., защото се пречило на пълноценното използване на дворното място по предназначение, а не било установено етажните собственици да са взели решение на общото събрание на етажната собственост проходът към дворното място да бъде използван за паркиране на превозни средства.Също така при учредяването на етажната собственост съсобствениците са постигнали съгласие дворното място да бъде изключено като обща част на етажната собственост.
 При тези данни следвало да се приеме, че предявеният иск от И.  за нарушеното му право на собственост на дворното място  правилно е бил счетен от  съда за основателен. Съда приел, че дворното място нямало предназначение за паркиране на автомобили, защото липсвало решение на общото събрание на етажните собственици за използване на мястото с такава цел. Дворното място не било обща част на етажната собственост, защото при учредяването на етажната собственост съсобствениците са постигнали съгласие дворното място да бъде изключено като обща част на етажната собственост.   
Закона за собствеността предоставя правна защита на собственика срещу всяко пряко или косвено неоснователно въздействие на трети лица над обекта на правото на собственост, което ограничава, смущава или пречи на пълноценното ползване на вещта.Паркирането на автомобил в двора на етажната собственост смущава пълноценното използване на двора от етажните собственици, ако липсва решение на общото събрание на етажната собственост за начина на използване на дворното място за подобни нужди. Когато това въздействие се осъществява от трето за етажната собственост лице, то може да ограничи пълноценното ползване на вещта от етажните собственици само до обема на правата, предоставени на етажния собственик, чийто имот третото лице държи, съобразно решението на общото събрание за използването на вещта по реда на  Закона за собствеността.
Паркирането на автомобил не пречи на проходимостта и гарирането на други два автомобила в двата гаража в дворното място, но местоположението на автомобила на молителите налага извършването на повече маневри при гарирането.
Дворното място нямало предназначение за паркиране на автомобили, защото липсва решение на общото събрание на етажните собственици за използване на мястото с такава цел. Дворното място не е обща част на етажната собственост, защото при учредяването на етажната собственост съсобствениците са постигнали съгласие дворното място да бъде изключено като обща част на етажната собственост.
 
 
 
 
 
Проблем с общ двор в режим на етажна собственост и паркирането на автомобил
Проблем с общ двор в режим на етажна собственост и паркирането на автомобил
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg