Право на отпуск на майка при отглеждане на дете

Право на отпуск на майка при отглеждане на дете

  • English
  • Български
  • Русский

Право на отпуск на майка при отглеждане на дете

Право на отпуск на майка при отглеждане на дете

 

 Има ли майката право на платен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст?

 

    Ако една майка вече е използвала отпуск поради бременност, раждане или осиновяване и не е оставила детето си за отглеждане в детско заведение, има право на допълнителен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст. По време на отпуска на майката се заплаща обезщетение и периодът се зачита за трудов стаж.

    Може и да даде съгласието си като майка (осиновителка) на детето, баща му (осиновителят му) или един от родителите да се ползва с посочения горе отпуск, стига да работи по трудово правоотношение.

     Ако майката не се възползва от полагащия й се отпуск или използва част от него, й се изплаща парично обезщетение от Държавното обществено осигуряване.

    Ако майка е осиновила дете и се налага мъжът й или нейните родители да се грижат за него, с нейно съгласие, те може да се ползват с посочените по-горе видове отпуски като за периода на отглеждане на детето им се заплаща парично обезщетение.  Времето, което използват за отпуск, се зачита и за трудов стаж. Такъв е и случая, когато остави детето си за отглеждане в приемно семейство, където обаче отпуск се полага само на единия съпруг.

 

Кога се полага отпуск на майката за кърмене и хранене на малкото й дете?

 

    Когато майка трябва да кърми детето си, до навършване на 8-месечната му  възраст, й се полагат по 1 час два пъти дневно или 2 последователни часа платен отпуск при пълен работен ден от 8 часа.

    Когато тя кърми близнаци или недоносено дете, й се полагат по 3 часа платен отпуск на ден до навършване на 8-месечна възраст, а след това по 2 часа на ден, докато това е необходимо по преценка на здравните органи.

    Ако майката работи с намалено работно време (по-малко от 8 часа), този отпуск е обикновено по 1 час дневно и по 2 часа в случай на кърмене на близнаци или недоносено дете. Този вид отпуск може да се дава с разрешение и по преценка на здравните органи.

 

В кои случаи има право майката на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст?

 

    При използване на платения отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст съществуват две опции:

    Като родител майката има право на 6-месечен неплатен отпуск за отглеждане на детето си до навършването му на 8-годишна възраст. Може да ползва до 5 месеца от отпуска на другия родител.

    Ако като родител майката сама се грижа за отглеждането на детето си, й се полагат 12 месеца (вместо посочените горе 6 месеца) неплатен отпуск, докато то навърши 8-годишна възраст. Това е възможно, когато не е в брачни взаимоотношения с другия родител и не живее в едно домакинство; както и когато другият родител е лишен от родителски права или е починал.

    Този вид отпуск може да се ползва наведнъж или на части (тогава трябва да продължи не по-малко от 5 работни дни). Трябва майката да уведоми работодателя си предварително за ползването му най-малко 10 работни дни. Времето, което ползва за отпуска, се признава за трудов стаж.

 

Право на отпуск на майка при отглеждане на дете
Право на отпуск на майка при отглеждане на дете
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg