Осиновяване детето на партньор в България

  • English
  • Български
  • Русский

Осиновяване детето на партньор в България

 
Осиновяване детето на партньор в България - изисквания и процедури
 
В съвременното общество осиновяването издига въпроси, свързани със семейните отношения и правните аспекти на грижите за децата. В България тази форма на осиновяване предоставя възможност на съпруга на родител да участва активно в растежа и развитието на детето. В тази статия ще разгледаме изискванията, процедурите и значението на осиновяването в България.
 
Изисквания за осиновяване
 Законът за закрила на детето в България предвижда определени изисквания, които трябва да бъдат спазени, за да бъде осъществено осиновяване. Съпругът на родител може да осинови детето на своя съпруг или съпруга, ако са изпълнени следните условия:
 
Съответствие на родителската роля
 Осиновителят трябва да демонстрира своята готовност и способност да поеме родителски отговорности и грижи за детето, аналогично на биологичния родител.
 
Възрастови обстоятелства
 Възрастта на осиновителя и обстоятелствата около осиновяването също са от значение. Той или тя трябва да бъдат в състояние да предоставят стабилна и подходяща обстановка за детето.
 
Съгласие на биологичния родител
 Ако биологичният родител на детето е жив и има родителски права, неговото съгласие за осиновяването е задължително.
 
Процедури за осиновяване
 
Процедурата по осиновяване в България включва следните стъпки:
 
Подготовка и подаване на молба
 Осиновителят трябва да се подготви за процеса и да подаде официална молба за осиновяване.
 
Проверка от комисия за закрила на детето
 Комисията извършва проверка на семейната обстановка и готовността на осиновителя да поеме отговорностите.
 
Съгласие от биологичния родител
 Както вече споменахме, ако биологичният родител е жив и има родителски права, трябва да бъде получено неговото съгласие.
 
Детето може да остане с фамилията на биологичния родител. Осиновяването не включва задължителна промяна на фамилията на детето. Биологичният родител запазва правата си и юридическия статус като родител, а осиновителят придобива допълнителни права и отговорности в отношение на детето, но детето може и да вземе фамилията на осиновителя.
Осиновяване детето на партньор в България
Осиновяване детето на партньор в България
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg