Неправилна сметка за ток

  • English
  • Български
  • Русский

Неправилна сметка за ток

Неправилна сметка за ток

 

    Електроразпределителните фирми в България са ЧЕЗ, ЕВН, Енерго- Про. Всяка дружество има свои Общи условия към сключения договор. Всичката информация свързано със съответното дружеството може да намерите на интернет страницата му.

      Когато получите сметката си за ток и не сте съгласен с нея, може да влезете в съответния сайт на дружеството, чийто абонат сте и да потърсите в Общите условия как може да я оспорите.

       Може да сравните стойностите на електромера и стойностите, написани във фактурата, ако имате възможността.

     Ако установите ,че има разминаване в стойностите, трябва да се обърнете към дружеството. Най- често се подава жалба до дружеството. В нея описвате обстоятелствата, които смятате за неверни и отправяте исканията си. Може да използвате и готово заявление. Имате възможност, дори е желателно да приложите копие от фактури или протоколи, ако има издадени такива. Когато подавате жалбата или заявлението в деловодството на дружеството, трябва да получите входящ номер. Той ще ви служи като доказателство, че сте входирали искането си.

    Имате две опции, ако не сте доволни от отговора и констатациите на дружеството. Първата е да подадете жалба в Комисия за защита на потребителите, като към нея прилагате жалбата, която е била до електроразпределителното дружество заедно с доказателствата, приложени тогава. Втората ви опция е да заведете дело.

    Преди да предприемете мерки за оспорване на сметката ви ток би било хубаво да прочете Общите условия на дружеството. При промяна на Общите условия електроразпределителните дружества са задължени да публикуват промените в местен вестник и интернет страницата си.

 

Неправилна сметка за ток
Неправилна сметка за ток
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg