Начин на регистриране на фирма- ООД и ЕООД

Начин на регистриране на фирма- ООД и ЕООД

 • English
 • Български
 • Русский

Начин на регистриране на фирма- ООД и ЕООД

Начин на регистриране на фирма- ООД и ЕООД

 

    Регистрацията на дадено търговско дружество- ООД или ЕООД не е никак сложна. Попринцип може и сами да си изготвите документите за регистрация, но би било хубаво да не поемате този риск, защото все пак полагате правните основи на вашия бъдещ бизнес. За да си създадете една сигурност , да нямате проблеми след това е по- препоръчително да си наемете специалист.

    Разликата между ЕООД и ООД е в броя на хората, притежатели на част от капитала. При ЕООД-то има само един притежател, собствеността на капитала е еднолична. При ООД-то учредителите трябва да са най- малко двама, като не е нужно те да имат равни капиталови вложения.

 

Указания при регистриране

 

    1. Трябва да се издаде бележка за внесен капитал от банка по ваш избор. Ако регистрирате ООД с капитал по-висок от 2 лв. който е установеният минимум, то за вписването е необходимо да се внесе поне 70% от капитала.

    2. Трябва ви спесимен, който да е нотариално заверен и подписан от управителя.Спесименът представлява съгласие за приемане на управление и образец от подписа. Може да си подготвите сами спесимен, който ще трябва да бъде нотариално заверен или да потърсите нотариус, който да ви го изготви изцяло. Разбира се вторият вариант ще ви излезе по- скъпо. При положение, че сами си изготвите спесименът, нотариалната заверка ще ви струва 6 лв.

     3. Трябва ви учредителен акт (за ЕООД) или Дружествен договор (за ООД). Необходимо е да съдържа:

 • име, седалище и адресът на управление на дружеството;
 • имената и личните данни на съдружниците;
 • предметът на дейност;
 • размерът на капитала, както и стойността на вноските на съдружниците за ООД;
 • името и личните данни на управителя.

    4. Трябват Учредителен протокол (ЕООД) или Протокол от Общото събрание на съдружниците (ООД).В Протоколът трябва да се съдържат взетите решения от учредителното събрание и дневния ред на събранието.

    5. Трябват решение на едноличния собственик на капитала за назначаване на управител (ЕООД) или Решение на общото събрание за назначаване на управител (ООД). Може да се самоназначите за управител при ЕООД; може съдружник да се назначи при ООД, а може и да се назначи за управител трето лице.

    6. Трябва ви Заявление по образец А4. Може да го намерите на сайта на Търговския регистър. Към него се прилагат всички останали документи. Към заявлението ще видите и указанията за попълване.

    7. Трябва ви Декларация се истинността на заявените обстоятелства.Тя се подписва от заявителя.

    8. Трябва ви Декларация, че всички документи са представени от заявителя. Тя се подписва от заявителя.

    9. Трябва ви Декларация за забрана за конкурентна дейност.Тя вече се подписва от управителя.

  10. Трябва ви Декларация, в която управителят декларира, че отговаря на изискванията на закона за управител на фирма. Разбира се, подписва се от управителя.

    11. Трябва ви Заявление за запазване на фирма (Д1). То не е задължително  и ще ви струва 50 лв.

    12. Трябва ви лиценз или разрешение, когато дейността на фирмата го изисква.

 

Последни стъпки

 

    В документите при вписване на името на дружеството трябва да се отбележе, че последното е в процес на учредяване. Всички документи може да намерите в интернет, но е много рисковано да стартирате бизнеса си с бланки от интернет. Ако откриете фирма с такива бланки може да ви излезе по- скъпо в бъдеще, при промени по фирмата. Носи се наказателна отговорност при неистинни декларации.

    Препоръчително е всички документи да бъдат изготвени и входирани от специалист.

    Времето, което ще ви отнеме за регистрацията, ще бъде около 2-3 дни, като това не включва тяхната подготовка.

    Първо е нужно да се открие набирателна капиталова банкова сметка в банка, която вие желаете. В банката трябва да се представят Дружествен договор, Учредителен протокол и Решение за назначаване на управител. На място в банката предоставят за разписване техен образец от подпис.

    В банката трябва:

 • да бъде отворена набирателна сметка на името на дружеството;
 • да бъде платена такса;
 • банката да предостави бележка за внесен капитал.

    Управителят трябва да получи от банката удостоверението и заедно с нотариално заверения си спесимен (образец от подпис) и с всички останали документи отива в Агенцията по вписванията. Там трябва на първо място да внесе държавната такса и да приложи доказателство (платежно нареждане) за плащането й към останалия комплект с документи. След това входира документите и му дават входящ номер, с който да следи кога ще бъде вписано дружеството.

    Документите могат да бъдат подадени и онлайн при  наличие на електронен подпис. Тогава държавната такса ще бъде 50% по-евтина –55 лв. вместо 110 лв.

 

Начин на регистриране на фирма- ООД и ЕООД
Начин на регистриране на фирма- ООД и ЕООД
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg