Контролни точки

 • English
 • Български
 • Русский

Контролни точки

Същност на контролните точки

Контролните точки, които се получават от всеки един водач на МПС при получаване на шофьорска книжка служат за отчет на извършваните от него нарушения на ЗДвП.

Брой на контролните точки

При първоначално издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство всеки водач получава 26 контролни точки, като след придобиване на 24 месеца стаж като водач на МПС притежателят на свидетелството за управление на моторно превозно средство получава допълнително 13 контролни точки.

Максималният размер на контролните точки за отчет на извършваните нарушения на Закона за движението по пътищата (ЗДвП) е 39.

Възстановяване броя на контролните точки

Възстановяването броя на контролните точки може да стане по 2 начина:

 • чрез частично увеличаване с 1/3 от максималния брой точки след преминато допълнително обучение, но не повече от веднъж за срок от 1 година, при условие че водачът е изпълнил задълженията си да заплати наложената му глоба;
 • служебно, след изтичане на две години, считано от датата, на която е влязло в сила последното наказателно постановление, с което на водача са отнети контролни точки.

Кога могат да бъдат отнети контролни точки от водача не МПС?

Контролни точки се отнемат САМО въз основа на влязло в сила наказателно постановление, в което се отразява и броят на отнетите и броят на оставащите контролни точки.

Списък на нарушенията, при извършването на които се отнемат контролни точки

За нарушения на Закона за движението по пътищата на водачите на МПС се отнемат контролни точки, както следва:

 • за управление на МПС, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително, установена с медицинско изследване и/или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух - 10 контролни точки;
 • при повторно извършване на горепосоченото нарушение - 15 контролни точки;
 • за отказ на водач, който управлява МПС, трамвай или самоходна машина, да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози или не изпълни предписанието за медицинско изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози  - 12 контролни точки;
 • за управление на моторно превозно средство, на което табелите с регистрационния номер не са поставени на определените за това места- 8 контролни точки;
 • за управление на моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред или е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер - 10 контролни точки;
 • за нарушаване на правилата за преминаване през железопътен прелез - 5 контролни точки;
 • за превишаване на разрешената максимална скорост с над 50 km/h в населено място или при извършване на обществен превоз на пътници и опасни товари  - 12 контролни точки;
 • за неспиране на пътен знак "Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!" - 8 контролни точки;
 • за използване на мобилен телефон по време на управление на превозното средство освен при наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участието на ръцете му - 6 контролни точки;
 • за неизпълние на задължението за използване на предпазен колан или за носене на каска - 6 контролни точки;
 • за превозване на деца в нарушение на изискванията на закона - 6 контролни точки;
 • за преминаване при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването - 8 контролни точки;
 • при повторно нарушение на горепосочената точка - 12 контролни точки;
 • за неосигуряване на предимство при преминаване през пешеходна пътека- 8 контролни точки;
 • при повторно нарушение на горепосочената точка - 12 контролни точки;
 • за неправилно изпреварване, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението - 10 контролни точки;
 • за движение в платното за насрещно движение по автомагистрала или скоростен път - 10 контролни точки;
 • при повторно нарушение на горепосочената точка- 12 контролни точки.

 

 

 

Контролни точки
Контролни точки
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg