Как да накарам некоректните си съседи да съжаляват, че не са си плащали общите разходи за етажна собственост?

  • English
  • Български
  • Русский

Как да накарам некоректните си съседи да съжаляват, че не са си плащали общите разходи за етажна собственост?

Как да накарам некоректните си съседи да съжаляват, че не са си плащали общите разходи за етажна собственост?

 
Аз ежемесечно заплащам всяка една такса за разноските при поддръжката на етажната собственост в сградата, в която живея. За съжаление, не всички съседи са коректни като мен.
 
Какво мога да направя, когато някой от съседите ми не изпълнява задълженията си по свои съображения и не плаща „такса вход”?
 
До този въпрос стигам, след като вече с останалите ми съседи сме опитали първо, както се казва, с добро и с уговорки. Не помогнаха нито молби и обещания, а от заплахи няма смисъл. На помощ отново взимам закона и търся правата си. Този проблем намира решение в Закона за управление на етажната собственост.
 
Важно е да се запозная със случаите, в които съсед има право съвсем законосъобразно да не участва в разпределението на разходите по етажната собственост. След като установя, че моят съсед не отговаря на нито едно от посочените условия, могат да бъдат предприети следните действия:
 
Със съседите ми трябва да сме формирали общо събрание, което да се свиква поне веднъж годишно. На това общо събрание се избира управителен съвет (управител), приема се правилник за вътрешния ред, определя се размера на паричните вноски за разходите за управлението и поддържането на общите части на сградата, както и се взима решение при необходимост за извършване на ремонтни дейности.
 
Възможно е на това общо събрание да се вземе решение за опрощаване на финансови задължения, както и за отсрочване или разсрочване на изпълнението им. В случай че това не се случи, е необходимо на общото събрание да се вземе решение на етажната собственост за предприемане на мерки срещу незаконосъобразното поведение на съседа, който все още отказва да плаща задълженията си.
Как да накарам некоректните си съседи да съжаляват, че не са си плащали общите разходи за етажна собственост?
Как да накарам некоректните си съседи да съжаляват, че не са си плащали общите разходи за етажна собственост?
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg