ИЗПЛАЩАНЕ НА БОЛНИЧЕН

  • English
  • Български
  • Русский

ИЗПЛАЩАНЕ НА БОЛНИЧЕН

Какво се налага да направи един работник/служител или самоосигуряващо се лице, ако е нужно да ползва Болничен?

За да получи обезщетение за временна неработоспособност, докато е болно лицето първо трябва да се снабди с Болничен лист от доктор, като ако не е в състояние да посети болничното заведение е нужно да информира по телефона доктора, за да му регистрира Болничен от първия ден на неработоспособността.  След снабдяване с Болничен лист работникът/служителят трябва да го представи на работодателя, като срок в закона не е определен.

Какво е нужно да изпълни работодателят, за да бъде изплатен Болничен?

Законодателят изрично е отбелязал, че  работодателят (осигурителят) е длъжен да представи пред съответното териториално поделение на НОИ /Национален Осигурителен Институт/ необходимите документи за изплащането на обезщетения за временна неработоспособност до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който лицето е представило документите пред работодателя (осигурителя).

Ако лицето е самоосигуряващо се срокът е до 10-о число на месеца, следващ този, през който е издаден документът за изплащане на обезщетението за временна неработоспособност.

Работодателят води „Дневник за болничните листове“, в който вписва информация като: дата на представяне на болничния пред работодателя, дата на представяне на болничния в НОИ, както и друга важна информация, която би го улеснила при осъществяването на контрол относно болничните.

Кога се изплаща Болничният?

Болничният се изплаща в срок от 10 работни дни от представяне на необходимите документи от работодателя (осигурителя) пред НОИ по предоставена банкова сметка.  

 

 

ИЗПЛАЩАНЕ НА БОЛНИЧЕН
ИЗПЛАЩАНЕ НА БОЛНИЧЕН
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg