Вписване на промени в Търговския регистър при брак или развод

Вписване на промени в Търговския регистър при брак или развод

  • English
  • Български
  • Русский

Вписване на промени в Търговския регистър при брак или развод

Вписване на промени в Търговския регистър при брак или развод

 
Животът е толкова динамичен, че промени настъпват във всеки изминал ден, а последствията от тях се отразяват във всяка една сфера от нашия живот. Едно от най-хубавите събития в живота на човек е сключването на брак. То също носи след себе си безброй промени, като една от тях при жените е смяната на фамилното име. Какво да правя обаче, ако съм собственик, съдружник или управител на фирма?
 
Всяка промяна в данни за съдружниците се вписва в Търговския регистър. Същото важи и за промяна на името на съдружник при брак или развод. Вписването в регистър не е сложно.
 
Какви документи ще ми трябват?
На първо място е необходимо да се представи документ, който удостоверява промяната в имената. При брак това е брачно свидетелство, а при развод – съдебно решение. Само документ за самоличност не е достатъчно, макар от него да е видно, че става въпрос за същия съдружник, чиито имена са променени.
 
Трябва да се представят също така и решение на едноличния собственик на фирмата (за ЕООД) или на съдружниците (при ООД), в което се констатира промяната. Учредителният акт на фирмата също се изменя, така че трябва да се представи актуализиран вариант. На последно място вписването се придружава от изискуемата по закон декларация за истинност на заявените данни. Можеш да впишеш сам промяната, а можеш да се довериш и на нашия екип.
 
Каква е процедурата за промяна в Търговскяи регистър при брак или разовд?
Документите се подават в Търговския регистър на място или онлайн. Заплаща се държавна такса, чийто размер зависи от начина, по който се подават документи (на място или онлайн). Важно е да се има предвид, че онлайн подаването на документи е възможно само с електронен подпис. Ако документите се подават от лице, различно от управителя, е необходимо да се подготви и пълномощно. Ако пълномощното не е за адвокат, то трябва да се завери нотариално. Документите се обработват от регистъра и в рамките на 5 работни дни биват вписани.
 
 
Трябва ли да посетя нотариус?
При вписване на промяна в Търговския регистър при сключване на брак или развод не е необходимо посещение при нотариус. Документи все пак се подписват, но без нотариална заверка. Нотариус сеп осещава само, ако документи сеп одават от лице с пълномощно, което не е адвокат.
 
Ако работиш с нас, само разпечатваш и подписваш документите, които ние ще ти предоставим После просто трябва да ни ги изпратиш сканирани по имейл. Ние се заемаме с всичко останало.
 
Трябва ли да плащам допълнителни такси?
За да бъдат документите входирани в Търговски регистър, се заплаща такса. Промяната на името при брак или развод се третира като обикновена промяна в регистъра. Ако подаваш документи онлайн, таксата е двойно по-ниска (само 15 лв. за ООД или ЕООД спрямо 30 лв. при подаване на място). 
 
Вписване на промени в Търговския регистър при брак или развод
Вписване на промени в Търговския регистър при брак или развод
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg