Удръжки от заплатата

Удръжки от заплатата

  • English
  • Български
  • Русский

Удръжки от заплатата

Удръжки от заплатата

 

    Удръжки могат да се правят с ваше съгласие или без ваше съгласие от трудовото възнаграждение. Когато са с вашето съгласие, удръжките могат да бъдат без ограничение по отношение на основанието  и размера на удържаната сума.

   Без ваше съгласие се правят удръжки за: получени аванси и надвзети суми поради технически грешки; удръжки и вноски за осигуряване, които са за ваша сметка; данъци, които по специални закони се удържат- данък за облагане доходите на физически лица; суми, които произтичат от запори- ако имате запор на трудовото ви възнаграждение. При аванс, когато получавате окончателното си изплащане на заплатата за месеца, от общата сума се удържа авансовото плащане. При надвзети суми в следствие на технически грешки, техническите грешки се изразяват в грешки в пресмятане,в записване, в размера на сумата на трудовото възнаграждение и др.

    Освен в горепосочените случаи, работодателят няма право без ваше съгласие да удържа от заплатата ви.

    Трудовото възнаграждение за месеца се определя след приспадане на дължимите данъци и задължителни осигурителни вноски.

    Ако пенсията е в размер по- малък от минималната работна заплата, не може да се правят удръжки от нея.

 

Удръжки от заплатата
Удръжки от заплатата
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg