Спиране на изпълнително производство при плащане на 30% от дълга

Спиране на изпълнително производство при плащане на 30% от дълга

  • English
  • Български
  • Русский

Спиране на изпълнително производство при плащане на 30% от дълга

Длъжникът може да предизвика спиране на изпълнението, без да е необходимо съгласието на взискателите, при внасяне на 30% от дължимите суми по изпълнителното дело. При наличие на двама или повече взискатели следва да се внесат 30% от сумите за всеки взискател. Освен внасянето на тази сума, длъжникът трябва писмено да заяви пред съдебния изпълнител по самото изпълнително дело, че ще внася по 10% от дълга всеки месец. При дълг от 1000 лв. следва да се внесат 300 лв. (30% от дълга) и да се заяви погасяването по 100 лв. (10%) от дълга всеки следващ месец до погасяването му. Съдебният изпълнител е длъжен да спре изпълнението в този случай с постановление, което подлежи на обжалване от взискателя. Ефектът на спирането обаче не настъпва с постановлението на съдебния изпълнител, а по силата на закона от момента на внасяне на 30% от сумите по сметката на съдебния изпълнител и заявяването пред него, че всеки месец ще бъдат погасявани по 10% от останалите суми. Ако длъжникът спазва размерите и срока на вноските, съдебният изпълнител няма право да възобновява изпълнението. При тази хипотеза не се спира изпълнителното производство изобщо,тъй като трябва да се извършват изплащания на взискателя, а спира изпълнението върху конкретната вещ и не може да се извършват други действия.
 
Спиране на изпълнително производство при плащане на 30% от дълга
Спиране на изпълнително производство при плащане на 30% от дълга
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg