Сервитутно право

  • English
  • Български
  • Русский

Сервитутно право

Сервитутно право

 

    Съществува т. нар. сервитутно право, което дава възможност на вас, като собственик на имот да се възползвате от друг такъв, който не принадлежи на вас. Вашият се нарича „ господстващ имот”, а другия „ служещ имот”.

   При сервитутно право трябва задължително да има два имота, чиито собственици да са различни. Единствено недвижимите имоти са обект на сервитутни права. Също така не е нужно тези имоти да са съседни, за да съществува сервитутното право.

    Ако сте собственик на сервитутно право, трябва да го упражнявате така, че да не вредите, по какъвто и да е начин на служещия имот. В противен случай ще дължите разноски.

    Дори и да продадете имотът, върху който има сервитут, той няма да отпадне, а ще премине в собственост на купувача. В случай, че имотът, върху който имате право да преминавате, се продаде на различни собственици, пак ще можете да преминавате през отделните части. Нямате право да ползвате сервитутното си право в интерес на някое друго лице. То се ползва само за нуждите на господстващия имот.

   За да придобиете сервитутно право на съответния имот, трябва да се споразумеете със собственика му. За тази цел се подписва писмен договор между вас и другия, като подписите да са с нотариална заверка. Такова право може да получите и по давност чрез десет годишно необезпокоявано упражняване от ваша страна. Друг начин в зависимост от сервитутното право, което искате, е да бъдете учреден чрез административен акт.

   Сервитутното право се прекратява с изтичане на срока на договора. В случай, че няма срок, сервитутът отпада с нуждата, която го е породила.

    При положение, че сте възпрепятстван да използвате сервитутното си право, можете да се обърнете към съда за защита.

 

 

Сервитутно право
Сервитутно право
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg