Родителски права и лични отношения с детето след развод

  • English
  • Български
  • Русский

Родителски права и лични отношения с детето след развод

Родителски права и лични отношения с детето след развод

 

    При положение, че се развеждате по взаимно съгласие всички обстоятелства, свързани с детето ( например издръжка, лични отношения с детето, при кого ще живее) трябва да бъдат уговорени със споразумение, което сте изготвили преди това. Когато не може да постигнете съгласие със съпругът/ ата ви, съдът е този, който ще реши. Ако той прецени, че е нужно, ще изиска становище от вещо лице ( психолог) или от дирекция „Социално подпомагане”. Съдът също ще изслуша вас и съпругът/ ата и детето ви, ако то има навършени 10 години и ако той прецени, че нито един от вас не е в състояние да се грижи за детето, то може да бъде настанено при баба, дядо или пък при други близки и роднини и т.н. Фактът, че детето живее извън семейството си не ви освобождава от плащането на издръжка, ако сте осъден да я плащате.

     Съществува възможност съдът да разреши и двамата родители да упражняват родителските си права, ако преди това те са се споразумели.

    Относно размера на издръжката тя не трябва да бъде под законоустановения минимум, а той е 1/4 от минималната работна заплата. В случай, че двамата родители не могат да постигнат съгласие относно издръжката или тя не е в интерес на детето и го ощетява, съдът е този, който ще определи нейния размер.

 

Родителски права и лични отношения с детето след развод
Родителски права и лични отношения с детето след развод
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg