Разберете на какви обезщетения имате право във вашата нова страна

Разберете на какви обезщетения имате право във вашата нова страна

  • English
  • Български
  • Русский

Разберете на какви обезщетения имате право във вашата нова страна

Равно третиране на гражданите от ЕС

 
Лична история
Роза е от България, но работи и живее във Франция със съпруга си и трите си деца. Иска да си купи карта за влака с намаление за многобройно семейство, но ѝ е отказано, тъй като нито тя, нито децата ѝ са френски граждани.
 
Роза трябва да настоява и, ако е необходимо, да потърси помощ от различните служби за помощ на ЕС . Всички работещи граждани на ЕС с многобройни семейства (в много страни 3 или повече деца) имат право на намаление на билетите за влак в страната, в която работят, от деня, в който започнат работа — ако съществуват подобни намаления за гражданите на съответната страна.
 
Като гражданин на ЕС, работещ в друга страна от ЕС, вие и вашето семейство имате право да бъдете третирани като гражданите на съответната страна.
Вашите права и обезщетения в приемащата страна може да се различават от тези във вашата страна по произход.
При търсене на работа: обществени служби за заетост
Като гражданин на ЕС, който търси работа в друга страна от ЕС, имате право на същото подпомагане от обществените служби по заетост като гражданите на съответната държава.
 
Свържете се с обществените служби за заетост.
 
На работното място
Като гражданин на ЕС трябва да бъдете третиран по същия начин като вашите колеги, които са граждани на приемащата държава.
 
Това включва:
 
Възнаграждение и други условия на заетост и труд
Здравословни и безопасни условия на труд
Достъп до обучение, професионални училища и центрове за преквалификация — за вас и вашите деца
Достъп до жилище, включително социални жилища или улеснения за покупка на жилище
Право да членувате в синдикална организация, да гласувате и да бъдете избиран на административни или управленски длъжности в даден синдикат
Социални и данъчни предимства
Уволнение, възстановяване и повторно наемане на работа
Обезщетения
Като гражданин на ЕС имате право на същите обезщетения като работещите граждани на тази страна от деня, в който започнете работа там (на трудов договор или като самостоятелно наето лице).
 
Това може да включва и придобивки, които не са пряко свързани с работата, като например по-евтини билети за влакове, допълнителни пенсии, стипендии за обучение, обезщетения за безработица за децата ви, когато търсят своята първа работа.
 
 
Разберете на какви обезщетения имате право във вашата нова страна
Разберете на какви обезщетения имате право във вашата нова страна
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg