Пътуване на дете в чужбина с двамата родители

  • English
  • Български
  • Русский

Пътуване на дете в чужбина с двамата родители

В страните членки на Европейския съюз може да се пътува единствено с лична карта на пълнолетен гражданин, но за всички останали страни извън ЕС е нужно представяне на международен паспорт /червен паспорт/ .

При пътуване на деца български граждани в чужбина с родители български граждани има определена специфика единствено според възрастта на децата.

Пътуване на дете до 14 годишна възраст

Децата ненавършили 14 години са малолетни и не притежават лична карта.

Когато такова дете пътува в чужбина е необходимо да има международен паспорт. За издаването на международен паспорт е нужно да се подаде Заявление в звеното за Български документи за самоличност при ОД на МВР по постоянен адрес или във всяко Районно управление към съответната областна дирекция. При подаване на заявлението е задължително присъствието и на двамата родители или упълномощаване от неприсъстващия родител.

Когато пътувате в чужбина освен международния паспорт носете в себе си и Удостоверение за раждане на детето, което да представите при поискване от органите.

Пътуване на дете над 14 годишна възраст

Съгласно Закона за българските лични документи при навършване на 14 години всяко лице трябва да се снабди с лична карта, която е достатъчна за пътуване в чужбина /страна в Европейския съюз /.

В този случай е добре отново да носите Удостоверението за раждане на детето за справка.

Приятно пътуване!

 

Пътуване на дете в чужбина с двамата родители
Пътуване на дете в чужбина с двамата родители
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg