Проблеми със застрахователи – 4-те най-често срещани казуси

Проблеми със застрахователи – 4-те най-често срещани казуси

  • English
  • Български
  • Русский

Проблеми със застрахователи – 4-те най-често срещани казуси

Проблеми със застрахователи – 4-те най-често срещани казуси

 
Не мога да си представя, че може да има някой, който никога не е влизал в отношения със застрахователно дружество по една или друга причина. Най-често, когато говорим за застраховки, си представяме имущественото застраховане и по-конкретно това на автомобилите. Темата за задължителните и доброволни застраховки на МПС е много широко обсъждана и това не случайно е така. По отношение на “Гражданска отговорност на автомобилистите” и “Автокаксо” най-често възникват проблеми със застрахователи и то в най-различни посоки. Не е рядкост обаче проблем да се появи и при личните застраховки, например здравна застраховка при пътуване в чужбина. Ето и кои са най-често срещаните казус в отношенията със застрахователи:
 
1. Неизплащане на пълно обезщетение по застраховка Каско
Това са най-често срещаните проблеми със застрахователи.Правиш ПТП и удряш колата неволно. Трябва да я ремонтираш. Уви, понякога се случва, но пък си спокоен, защото поне си направил “Автокаско” и се надяваш, че ремонтът ще отнеме само време, но не и средства. Оправяш колата, плащаш ремонта, носиш фактурата на застрахователя и… греда. Застрахователното дружество, на което си клиент, отказва да ти плати цялата сума, а ти предлага нещо много по-малко по размер. Добре де, ама нали по застраховката има лимит, който е по-голям, разходите ти са реално извършени и изобщо всичко е наред. Защо се получава така.
 
Има много причини, поради които застраховател може да откаже плащане на пълния размер на претендираната от теб сума. На първо място може да твърди, че, дори и автомобилът да е ремонтират в действителност за толкова пари, то реалната стойност на щетите да е друга. Това е особено характерно за по-стари автомобили (такива над 7 години), при които законът (в случая е Наредба, но това е без значние) казва, че се изплаща само 50 % от стойността на щетите. От друга страна е възможно да не е спазена процедурата по обявяването на щета. Застрахователите работят с доверени сервизи и са склонни да признаят разходите, направени при тях. Ако извършиш ремонта в друг сервиз, е възможно да се наложат последващи оценки, експертизи и т.н.
 
За да избегнеш тези проблеми, е важно при сключване на застраховка “Автокаско” да се запознаеш добре с това какво се случва и какво трябва да направиш, когато възникне застрахователно събитие. Запомни къде трябва да се обадиш и какви документи да представиш. Винаги следвай описаната процедура.
 
 
2. Отказ от изплащане на обезщетение при Гражданска отговорност
Още едни популярни проблеми със застрахователи. Нека сега да се прехвърлим от обратната страна на ПТП-то. Този път не си виновния водач, но все пак по колата ти има щети. Те не са сериозни, затова, заедно с другия участник в произшествието, съставяте двустранен протокол, предоставен от неговия застраховател по застраховка “Гражданска отговорност”. Ти поправяш вредите и подаваш искане до застрахователя на виновния водач да ти покрие вредите. И тук започват проблемите и пазарлъците…
 
Понякога застрахователят отказва изобщо да плати под предлог, че не е спазена уредената в закона процедура. Например, подписали сте двустранен протокол, а е трябвало да извикате КАТ. От друга страна застрахователното дружество твърди, че претендирани суми изобщо не отговарят на действителността и предлагат по-малко.
 
Какво трябва да направиш в тази ситуация? Следва ли да приемеш предложението на застрахователя, защото “по-добре малко отколкото нищо”? Отговорът е не. Наемаш адвокат, за предпочитание с опит в застрахователните казуси и започваш да си търсиш правата. Ако трябва, стигаш и до съд. Огромната част от делата, водени срещу застрахователи, завършват в полза на ищеца, затова не се притеснявай от тази стъпка. Много често застрахователното дружество просто разчита, че ти ще се съгласиш и няма да предприемеш никакви действия, още повече когато насреща ти са цитирани разпоредби от закони, наредби и т.н. Ти обаче си в правото си.
 
3. Застраховател иска ти да платиш обезщетение по Гражданска отговорност
Връщаме се в ситуацията, в която ти си предизвикал ПТП-то. Проблемите за водача, чието МПС си увредил, са преодоляни и твоят застраховател по застраховка “Гражданска отговорност” е изплатил на пострадалия обезщетение. Добре, всичко е наред, казваш си. Все пак това е смисълът на тази застраховка. В един хубав момент обаче разбираш, че застрахователното дружество иска от теб да му платиш равностойността на това, което то е заплатило по застраховката. Не само това, ами дори вече срещу теб има образувано дело. Защо се случва така?
 
Законът, по-точно Кодексът на застраховането, дава право на застрахователя при определени условия да иска от виновния водач да му възстанови платеното обезщетение по застраховка “Гражданска отговорност”. Най-честият случай е при употреба на алкохол. Причинил си ПТП, служители на КАТ са дошли на място и е установено, че си шофирал с концентрация на алкохол в кръвта над разрешената от закона. Да, вероятно си виновен, но пък застрахователят сега претендира не само обезщетението, ами и лихви, разноски по делото и още една камара други разходи, което не винаги е справедливо. Тези проблеми със застрахователи обикновено представят сложни казуси.
 
Какво можеш да направиш? Щом нещата вече са стигнали до съд, ти е необходим адвокат. Дори и да знаеш, че си бил виновен, все пак имаш права. Възможно е проверката за алкохол да не е извършена коректно или пък адвокатът да установи, че нещо друго с претенцията на застрахователя не е както трябва. Ако не друго, то е възможно поне това, което дължиш да бъде значително намалено в хода на процеса.
 
 
4. Още проблеми със застрахователи: обезщетение при злополука
Накрая се пренасяме извън имуществените застраховки и преминаваме към личните такива. Чрез договор със застраховател си застраховал не свое имущество, ами живота или здравето си. Най-често казусите тук са свързани с медицинска застраховка в чужбина или пък с трудова злополука. Често обезщетенията, за които се спори, са значителни.
 
Отиваш на ски в чужбина, където претърпяваш злополука. Плащаш солидна сума за лечение, но поне си спокоен, че имаш застраховка. От лечебното заведение ти издават изрядни документи, които впоследствие представяш на своя застраховател. Той обаче отказва да плати под предлог, че не е трябвало сам да правиш разходите, ами е трябвало да се свържеш с представител на дружеството в страната, в която си пострадал и той да поеме разходите. Оказва се, че това дори го пишело в  общите условия.
 
Още по-неприятна е ситуацията, когато застрахован е бил твой близък, който е починал. В този случай, освен че трябва да се справяш със загубата, се налага да влизаш в дълги спорове със застрахователя, който измисля какви ли не причини, за да не заплати дължимото обезщетение.
 
Как да постъпи в случая? Съвсем разбираемо, ти не си специалист по застрахователно право. Сключваш застраховка, за да защитиш своето здраве или това на твой близък и очакваш, че, ако най-лошото се случи, поне всички разходи ще бъдат обезпечени. Това обаче не се случва поради процедурни проблеми, срокове, несъответствие между застрахователното събитие и покрития риск и други термини – все проблеми със застрахователи. Фактът, че застрахователното дружество изтъква тези причини, далеч не означава, че то има право. Много често и особено при личното застраховане, спор, стигнал до съд, ще се реши в твоя полза.
 
От всичко посочено по-горе, трябва да си направиш извода, че, колкото и лошо да изглежда положението, имаш права. Застрахователят е икономически по-силната страна. Той вероятно има цял екип от юристи и може да ти предлага всякакви споразумения и да всячески да те убеждава с аргументи, които не разбираш, но пък изглеждат сериозни.
 
За да защитиш правата си обаче, ти е необходима правна помощ. Има адвокати с много сериозен опит в казусите със застрахователи, които са печелили не едно и две дела. Не се опитвай сам да се защитаваш при проблеми със застрахователи. Процедурите са сложни и всяка грешка може да бъде в твоя вреда. Просто се довери на специалист и го остави да свърши работата професионално.
 
Проблеми със застрахователи – 4-те най-често срещани казуси
Проблеми със застрахователи – 4-те най-често срещани казуси
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg