Причиних лека телесна повреда

Причиних лека телесна повреда

  • English
  • Български
  • Русский

Причиних лека телесна повреда

Съвсем случайно заварих приятелката ми с друг мъж. Падна ми пердето и го понаплясках. 
Причинил съм му лека телесна повреда - хематом и счупени ностни кости. 
Какво да очаквам като последствия - евентуална присъда, размер на глоби и обезщетения и т.н.?
 
Леката телесна повреда изисква да е налице разстройство на здравето извън случаите на тежка и средна телесна повреда. Законът има предвид всички увреждания на организма, които са довели до болестно състояние, без то да е продължително, постоянно, трайно или временно опасно за живота. Касае се за кратковременно разстройство на здравето, изразяващо се в леко увреждане на анатомическата цялост на организма или тъканите, както и по-леки изменения във физиологическите функции извън болката и страданието.
При леките телесни повреди с причиняване на болка или страдание без разстройство на здравето, увреденият претърпява само болка или страдание. Съдържанието на тези увреждания се свежда до краткотрайни телесни болки, предизвикани от посегателството върху различни части на тялото. По своята същност болката представлява неприятно физическо усещане, а страданието е продължителен процес на болката. Не е необходимо във всеки конкретен случай да се доказва, че пострадалият е претърпял болка или страдание. Достатъчно е извършеното посегателство да е от такова естество, че да предизвиква такива последици при нормални условия. При това увреждане може и да има обективни следи.
Болката и страданието, които има предвид чл. 130, ал. 2 НК, са временни, каквито са болките от един плесник или удар по тялото, които не оставят никакви следи.
По чл. 130, ал. 2 НК болката или страданието трябва да са от такова естество, от такъв характер, че да не представляват разстройство на здравето. Такава болка или страдание ще бъде примерно нанасянето на плесница или друг удар с ръка или крак или с някакъв предмет по тялото на пострадалия, които удари да не довеждат до накърняване на телесната цялост, а само до временна болка от удара. Когато обаче има разкъсване на кожата на тялото от удара и това довежда до лекарска интервенция за зашиване на раната, това представлява вече разстройство на здравето, защото пострадалият ще бъде принуден да се подложи на една, макар и малка операция. Такова пострадало лице ще бъде принудено макар и за кратко време да лежи и да спазва определен режим. Едно, макар и малко разкъсване на кожата на тялото би могло да наложи например и поставяне на инжекция (серум) срещу тетанус, а оттук и спазването на определена диета, което показва, че е настъпило известно разстройство на здравето. 
Който причини другиму разстройство на здравето, извън случаите на тежка и средна телесна, се наказва за лека телесна повреда с лишаване от свобода до две години или с пробация. 
За лека телесна повреда, изразяваща се в причиняване на болка или страдание без разстройство на здравето, наказанието е лишаване от свобода до шест месеца или пробация, или глоба от сто до триста лева.
 
 
 
 
 
 
Причиних лека телесна повреда
Причиних лека телесна повреда
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg