ПРИЗОВАВАНЕТО ИЛИ КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ПО ВЪПРОСА

ПРИЗОВАВАНЕТО ИЛИ КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ПО ВЪПРОСА

  • English
  • Български
  • Русский

ПРИЗОВАВАНЕТО ИЛИ КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ПО ВЪПРОСА

ПРИЗОВАВАНЕТО ИЛИ КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ПО ВЪПРОСА

 
ВНИМАВАЙТЕ С ОСОБЕНОСТИТЕ НА ПРИЗОВАВАНЕТО ПО БЪЛГАРСКИЯ ЗАКОН, ЗА ДА НЕ СЕ ОКАЖЕТЕ ОСЪДЕНИ БЕЗ ДА ЗНАЕТЕ!
 
Съгласно българското законодателство получаването на призовка не е единственото основание да бъдете уведомен, че срещу вас се води дело или че сте получател на документи / призовка за доброволно изпълнение по изпълнително дело или нотариална покана и т.н./. Залепването на уведомление на входната врата на имота ви е валиден начин да бъдете призовани за участие в дело или за получаване на книжа. В това уведомление се сочи, че имате право в двуседмичен срок от залепването му, да отидете в съда, при нотариус или при частен съдебен изпълнител, за да получите книжата по Вашето дело или случай. Не пренебрегвайте подобни уведомления, които са равнозначни на получена призовка, а реагирайте своевременно! В противен случай  делото ще продължи без ваше участие и няма да можете да се защитите или пък ще се приеме, че сте получили съответните документи. Чести са и случаите, в които срещу дадено лице, за което доставчик на стока или услуга твърди, че то има задължение за ток, вода, телефон, електричество и др., съдът издава т.нар. заповед за изпълнение, срещу която ако лицето не възрази в двуседмичен срок, след залепването на уведомлението, тя влиза в сила. Последицата е, че срещу лицето се издава изпълнителен лист и се образува изпълнително дело.
 
Бъдете особено внимателни в случаите, в които не живеете на адреса по личната си карта, тъй като такива уведомления се залепват по постоянния ви адрес. Много чести са случаите лица, които живеят на място, различно от постоянния им адрес, да се водят призовани чрез залепване на уведомление и да научат, че са осъдени, чак когато срещу тях се образува изпълнително дело и им се наложи запор на пенсия, трудово възнаграждение или банкова сметка. Когато не живеете на адреса, посочен в личната си карта или я сменете, или имайте близък, който да ви съобщава за залепени съобщения.
 
Фирмите, които са променили адреса на седалището си, без да впишат това обстоятелство в търговския регистър, сащо се водят редовно призовани по стария си адрес, ако в регистъра не е вписан новия им адрес.  Ако сте страна по дело и заминете за повече от един месец в чужбина, посочете съдебен адрес в България, в противен случай ще се водите редовно уведомени за всички процесуални действия по делото и за постановените решения.
 
В случай, че призовката до вас е приета от някой от домашните ви или съквартирант, колега или работодателя ви, но той не ви я е предал, трябва да докажете това обстоятелство пред съда, в противен случай ще се водите редовно уведомен.
ПРИЗОВАВАНЕТО ИЛИ КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ПО ВЪПРОСА
ПРИЗОВАВАНЕТО ИЛИ КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ПО ВЪПРОСА
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg