Приживна делба

Приживна делба

  • English
  • Български
  • Русский

Приживна делба

Приживна делба

 

    По закон едно наследство наследяват на първо място децата и съпругът/ата. След това вече идва ред на родителите и така, докато не се изчерпят лицата с право да наследят. Наследство може да се определи преди смъртта на наследодателя. Как? Начините за делба за два: делба дарение и делба завещание.

     Всички наследници трябва да участват в делбата. В противен случай приживната делба ще бъде нищожна.

    С делбата- дарение вие прехвърляте безвъзмездно имуществото си на наследниците. Само това имущество, което притежавате преди сключването на договора за делбата- дарение попада в него. Всичко придобито след това не е предмет на договора, а дори и да го включите няма да породи действие.

   Ако искате да запазите правото на ползване до смъртта си, след като наследниците ви станат собственици, ще трябва да го включите като уговорка в нотариалния акт. Това е в случай, че дарявате имот.

   С делбата завещание разпределяте всички ваши неща- например имоти, пари и др. между наследниците си. Завещанието е саморъчно и нотариално. Саморъчното завещание трябва да изпишете на ръка, като добавяте задължително дата и подпис. След подписа да няма никакви добавки, защото те ще са нищожни. Нотариалното завещание изготвя нотариус в присъствието на двама свидетели. Вие диктувате вашата волята на нотариуса и той я записва. След това ви я и прочита за потвърждение.

 

Приживна делба
Приживна делба
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg