Престъпления против здравето - видове телесни повреди.

Престъпления против здравето - видове телесни повреди.

  • English
  • Български
  • Русский

Престъпления против здравето - видове телесни повреди.

10. Престъпления против здравето - видове телесни повреди.

 
 
Причиняването на телесни повреди е всъщност засягане на здравето на човешката личност,следователно можем да ги определим като престъпления против здравето.Законът различава три вида телесни повреди:тежка,средна и лека.
Тежка телесна повреда
В НК се съдържат множество хипотези,при които телесната повреда е тежка:
телесната повреда е тежка, ако е причинено: продължително разстройство на съзнанието; постоянна слепота с едното или с двете очи; постоянна глухота; загуба на речта; детеродна неспособност; обезобразяване, което причинява завинаги разстройството на речта или на сетивен орган; загуба на единия бъбрек, слезката или на крило на белия дроб; загуба или осакатяване на крак или ръка; постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота.
Средна телесна повреда
Телесната повреда е средна, ако е причинено: трайно отслабване на зрението или слуха; трайно затрудняване на речта, на движението на крайниците, снагата или врата, на функциите на половите органи без причиняване на детеродна неспособност; счупване на челюст или избиване на зъби, без които се затруднява дъвченето или говоренето; обезобразяване на лицето или на други части от тялото; постоянно разстройство на здравето, неопасно за живота, или разстройство на здравето, временно опасно за живота; наранявания, които проникват в черепната, гръдната и коремната кухина."
Лека телесна повреда
Два вида – с разстройство на здравето в останалите случаи; изразяваща се в причиняване на болка или страдание без разстройство на здравето
При всички състави субектът е общ. Без значение е начинът, по който е причинена телесната повреда. Особеност на субективната страна е, че е необходимо да се установи наличие на умисъл за нанасяне на телесна повреда съобразно обективно настъпилите съставомерни последици.
Телесната повреда е по-тежко наказуема при опасен рецидив,т.е. ако е извършена повторно,като предвиденото наказание е в зависимост от вида й.
В НК са посочени квалифицирани случаи на причиняване на телесна повреда:
1.с оглед на субекта-от длъжностно лице, както и от представител на обществеността, от полицейски орган при или по повод изпълнение на службата или функцията му; повторно; представляващо опасен рецидив; или осъществено от лице, извършило умишлено друга тежка или средна телесна повреда , за която не е постановена присъда; извършено от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група;
2.с оглед на обекта-на длъжностно лице, на представител на обществеността, както и на военно лице, включително от съюзна или приятелска държава или войска, при или по повод изпълнение на службата или функцията му, или на лице, ползващо се с международна защита;на баща или на майка;на бременна жена, на малолетно лице или на повече от едно лице; а на съдия, прокурор, следовател, полицейски орган, разследващ полицай, държавен съдебен изпълнител, частен съдебен изпълнител и помощник-частен съдебен изпълнител, както и на митнически служител, на орган по приходите, на служител от Изпълнителната агенция по горите или на служител на Министерството на околната среда и водите, осъществяващ контролна дейност при или по повод изпълнение на службата или функцията му;
3.с оглед на обективната страна-по начин или със средства, опасни за живота на мнозина и с особена жестокост;
4.с оглед на субективната страна-с користна цел; с цел да бъде улеснено или прикрито друго престъпление;извършено по хулигански, расистнки и ксенофобски подбуди;
Предвидена е и телесна повреда при афектен умисъл, при превишаване на неизбежна отбрана и по непредпазливост.За телесна повреда,причинени другиму в състояние на силно раздразнение, предизвикано от пострадалия с насилие, с тежка обида,с клевета или с друго противозаконно действие,от което са настъпили или е било възможно да настъпят тежки последици за виновния или негови ближни, наказанието е:в НК "Който причини другиму по непредпазливост тежка или средна телесна повреда, се наказва с лишаване от свобода до една година или с пробация."  НК-професионална непредпразливост:"Който причини другиму тежка или средна телесна повреда поради незнание или поради немърливо изпълнение на занятие или на друга правна регламентирана дейност, представляващи източник на повишена опасност, се наказва..." Квалификация при липса на правоспособност, пияно състояние, повече от 1 пострадал; оказването на помощ е смекчаващо обстоятелство.
В НК са предвидени хипотези на умишлено и по непредпазливост заразяване другиго с венерическа болест; както и на поставяне в опасност и отклонение от лечение.
Към престъпленията против здравето се причислява и злепоставянето (поставяне в опасност на живота или здравето или неоказване на помощ).
Престъпления против здравето - видове телесни повреди.
Престъпления против здравето - видове телесни повреди.
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg