Предизвестие за напускане на работа

  • English
  • Български
  • Русский

Предизвестие за напускане на работа

Предизвестие за напускане на работа

 

    Имате право да подадете предизвестието си за напускане на работа по ваша преценка във всеки един момент, като не е нужно да изтъквате някакви мотиви.  Може да подадете също предизвестието си и по време на отпуската си, както и когато сте в болничен. Не е нужно да имате съгласието на работодателя си.

    Ако сте в изпитателен срок и той е уговорен във ваша полза, може да прекратите договора си и без предизвестие.

    Предизвестието е нужно да бъде в писмена форма и да е отправено до управителя или изпълнителния директор на дружеството, в което работите.

    Ако само сте казали на шефа си, че искате да напускате, но не сте го направил писмено, това няма да се счита за отправено предизвестие.

    Срокът на предизвестието започва да тече от деня, след получаването му.

   Ако решите, че не искате да напускате, може да оттеглите предизвестието си. Това става: преди получаването му от работодателя ви; едновременно с получаването му, или до изтичането на срока му със съгласието на работодателя ви.

   Предизвестието за напускане, не ви освобождава от задълженията ви по трудов договор до изтичане на срока на предизвестието.

      Няма проблеми в срока на предизвестието си да излезете в платен или неплатен отпуск или да ползвате болничен. Срокът няма да се удължи със използваните дни, нито спира да тече.

       С изтичането на срока на предизвестието се прекратяват и отношенията ви с работодателя. Имате възможност да напуснете и по- рано. Трябва да имате предвид обаче, че тогава ще дължите на работодателя обезщетение в размер на брутното си трудово възнаграждение за неспазване на срока на предизвестието.

     Работодателят издава заповед за прекратяване на трудовия ви договор, след изтичане на срока на предизвестието ви за напускане.

        Трябва да му предоставите трудовата си книжка, ако не сте му я оставили, за да впише  в нея основанието за прекратяването, времето, което ви се признава за трудов стаж, както и изплатените обезщетения. Работодателят е длъжен да впише всичката тази информация. Ако той откаже, може да потърсите помощ, като се обърнете например към Инспекцията по труда и подадете сигнал.

 

Предизвестие за напускане на работа
Предизвестие за напускане на работа
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg