Превозване на опасни товари

  • English
  • Български
  • Русский

Превозване на опасни товари

Превозване на опасни товари

 

    Превоз на опасни товари може да се извършва само след разрешение на Министерството на вътрешните работи. Опасни товари могат да бъдат някакъв вид предмети или вещества, които има шанс да застрашат здравето или живота на хората, безопасността на движението по пътищата или имуществото на държавата и др. На превозни средства, превозващи опасни товари се поставя знак отпред вляво над бронята и отзад в лявата страна. Този знак има формата на правоъгълник със светлоотразително покритие. Върху него са написани с цифри индентификационният код за степен на опасност на товара и под него идентификационният код за вида товар. Разбира се, има и ограничения в скоростта- 40км/ч ( населено място); 50км/ч ( извън населено място); 70км/ч ( по магистралата). Не може да паркирате превозното средство с опасния товар в населено място и на пътно платно извън населено място. Има специални паркинги, където може да паркирате или в случай, че няма най- малко на 200 метра от населено място извън платното за движение. Забранено е да престоявате на платното за движение и да се движите при намалена видимост под 50 м.

  Това важи и за извънгабаритните превозни средства, които имат параметри: повече от 38 тона; повече от 22 метра; широчина повече от 2,5 метра и височина повече от 4 метра. Те също се обозначават със знак, поставен отпред и отзад на извънгабаритното превозно средство, представляващ правоъгълник с червени и бели светлоотразително ленти и има надпис „ извънгабаритен” .

 

Превозване на опасни товари
Превозване на опасни товари
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg