Право на наследяване на пенсия

Право на наследяване на пенсия

  • English
  • Български
  • Русский

Право на наследяване на пенсия

Право на наследяване на пенсия

 

       Наследствена пенсия могат да получават: 1. лица до 18 години, а учат ли след тази възраст- за срока на обучението, но до 26 години 2. преживелият съпруг 5 години по- рано от възрастта му за придобиване на пенсия за осигурителен стаж. Мъжете и жените имат право на пенсия за осигурителен стаж и възраст след навършване на определена възраст. 3. Родителите, които не получават лична пенсия, но са навършили възрастта за пенсия за осигурителен стаж, от децата си. 4. Родителите, чиито деца са загубили живота си по време на военна служба извън територията на България без значение от възрастта, имат право на наследствена пенсия за военна инвалидност.

       Право на наследствена пенсия имат и тези, които са лишени от наследство.

       Документите за получаване на наследствена пенсия се подават в Главно управление „Социално подпомагане”. Трябва да се приложи и удостоверение, което се различава от удостоверението за наследници. То съдържа информация за осиновяване, разсиновяване, настойничество, попечителство и др. Молба за получаване на удостоверение за наследствена пенсия се подава в общината по последния адрес на починалия заедно с удостоверение за наследници и други документи. За да имат основания да приемат молбата на подателя, първо се прави проверка дали е сред посочените в закона правоимащи лица. Ако той отговаря на изискванията на закона, му се издава удостоверение за отпускане на наследствена пенсия.

       За удостоверението не се изисква заплащане на такси. Срокът за издаването му е не повече от 7 работни дни.

 

Право на наследяване на пенсия
Право на наследяване на пенсия
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg