Получена призовка

Получена призовка

  • English
  • Български
  • Русский

Получена призовка

Получена призовка

 

    Когато получите призовка, в нея ще бъде упоменато дали сте призован по гражданско, или наказателно дело и дали сте призован като страна или като свидетел. В нея трябва също да се съдържа номер на делото, кой е съда, който я издава, вашето име и адреса ви, мястото и времето на заседанието и последиците, ако не се явите на заседанието.  Призовката трябва да получите 1 седмица най- рано преди заседанието.

   При призоваване като страна призовката ще бъде изпратена на адреса, посочен в делото. При положение, че там не бъдете намерен- на настоящия ви адрес, а ако и там не бъдете намерен- на постоянния. Може да се връчи и на друго лице, което сте посочили да ви представлява. При отсъствието ви на адрес трето лице има право да получи призовката. То се подписва и задължава да ви я връчи. Длъжни сте да посочите лице, на което да се връчат призовките, ако сте в чужбина. Иначе призовките се смятат за връчени и се прилагат по делото. Длъжни сте също така да уведомите съда, ако имате адрес, различен от този, който сте посочили по делото. Ако не могат да ви намерят на адреса продължение един месец след поне три посещения, и никой не се съгласи да получи призовката ви, на вратата, пощенската кутия, трябва да има залепено уведомление, в което да пише, че призовката е оставена в съда. След това трябва в срок от 2 седмици да отидете, за да си я получите. В противен случай ще се считате за редовно призован.

   При редовно призоваване като свидетел ваша задължение е да се явите пред съда и да дадете показания. Не можете да откажете и подлежите на глоба, ако не се явите. Съдът ще се осведоми за вашата самоличност преди разпитът- име, семейно положение, образование, адрес и др. Трябва да дадете обещание, че ще казвате само истината.

    Имате право да откажете да свидетелствате, ако сте в родствена връзка,брачна връзка с някоя от страните или сте тъст, тъща,  свекър, свекърва, зет,снаха.

   Може да направите искане до края на заседанието, ако се явявате като свидетел, за заплащане на парично възнаграждение (пропуснат работен ден) и разноски (транспорт).

 

Получена призовка
Получена призовка
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg