Пенсия в България, при работа в чужбина

  • English
  • Български
  • Русский

Пенсия в България, при работа в чужбина

Пенсия в България, при работа в чужбина

 

    Работодателят ви внася задължителни осигуровки спрямо правилата на законодателството в съответната държава през годините, в които сте работили в държава-членка на ЕС, различна от България. При определяне на пенсията в България НОИ е длъжен да зачете стажа ви в другата държава-членка на ЕС. Броенето е същото, като да сте работили в България.

    За да изчисли НОИ пенсията ви трябва да подадете заявление. След като от НОИ установят, че има периоди от време, през които сте работили в друга държава-членка на ЕС, осигурителният орган изпраща служебно до осигурителната институция в съответната страна формулярите E 202 BG и Е 205 BG. С формуляр E 202 BG НОИ проучва вашата молба за пенсия за старост, като служебно изисква от въпросната държава да бъде изпратен формуляр Е 205. С формуляр E 205 се удостоверяват осигурителните ви периоди в дадената държава-членка на ЕС. Всичко това се извършва служебно от НОИ.

    България все още няма сключени спогодби за социална сигурност с държави като САЩ, Австралия, Нова Зеландия, Япония, Китай, Турция и др. Тоест трудовият ви стаж в тези държави няма да се зачита при изчисляване на пенсията ви от НОИ. Влизане в сила на спогодби с Бразилия, Мароко и Алжир предстои.

 

 

 

 

Пенсия в България, при работа в чужбина
Пенсия в България, при работа в чужбина
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg