Пазарувам онлайн. Какви са правата ми?

Пазарувам онлайн. Какви са правата ми?

  • English
  • Български
  • Русский

Пазарувам онлайн. Какви са правата ми?

Пазарувам онлайн. Какви са правата ми?

 
Днес пазаруването в мрежата е станало неизменна част от ежедневието, но какви права имаме в онлайн търговията като купувачи и как можем да ги защитим? Важно е, да се има предвид, че посочените по-долу правила се отнасят само за продавачите, които са професионални търговци, но не и за частни лица, продаващи лични вещи в аукционни сайтове. Така че ако пазарувам например в Ebay, то аз не мога да изискам спазването на правата ми или да търся тяхната защита по същия начин. Ако съм закупил продукт от физическо лице, моите права зависят изцяло от личната ми уговорка с продавача.
 
На първо място, аз имам право на информация от продавача относно продаваната стока. Преди да извърша покупката,  той трябва да ми предостави информация относно:
 
  • своите имена и адрес;
  • основните характеристики  на стоката или услугата;
  • цената на стоката/ услугата с включените в нея данъци и такси;
  • разходите за доставката;
  • срокът, за който е валидно предложението му;
  • условията за плащане, доставка, изпълнение, дата на която търговецът се задължава да достави стоките или да извърши услугите, и когато е приложимо – предвидените от търговеца начини за разглеждане на жалби от потребители;
  • възможността за оттегляне от поръчката.
Информацията, предоставена ми на български език, е неразделна част от договора и не може да бъде променяна, освен ако  изрично не уговорим  друго.
 
Без да има нужда да доплащам, мога от сключването на договора – при договори за услуги и от получаването на стоката, в рамките на 14 дневен срок да се откажа от нея. Не дължа никакви обезщетения, неустойки или други разходи с изключение на тези, които съм направил за връщането на стоката. За това си право трябва да бъда известен от търговецът, а  в случай че той пропусне да ме информира, срокът, в който мога да се откажа от договора се удължава на една година и четиринадесет дни. Транспортните разходи обаче са за моя сметка. Продавачът е длъжен да ми върне парите в срок до 14 дни, като използва същото платежно средство, използвано от мен при първоначалната транзакция.За мен остава задължението да изпратя или да предам стоката обратно на търговеца, без неоправдано забавяне и не по – късно от 14 дни, от датата на която съм съобщил за решението си на търговеца да се откажа от договора.
 
 Разпоредбите за право на отказ не се отнасят за следните случаи:
 
за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договора бъде изпълнен изцяло от търговеца;
 
за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
 
за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 
за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 
за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 
за доставка на стоки, които след като са били доставени поради естеството им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 
за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по – рано от 30 дни, считано от сключването на договора и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от търговеца;
 
при които потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение търговецът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от потребителя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършването на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни  услуги или стоки;
 
за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
 
за доставка на вестници, периодични издания или списания, с изключение на договор за абонамент за доставка на такива издания;
 
сключени по време на публичен търг;
 
за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретни дати или срок за изпълнение;
 
за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.
 
Трябва да знам и че за онлайн магазините, установени в ЕС, е незаконно да откажат продажба на клиенти от друга държава-членка. Забраната в ЕС важи единствено за стоки. Законът, който ме защитава на територията на България, е Законът за защита на потребителите.
 
Пазарувайки с моята кредитна карта, мога да бъда сигурен – номерата на кредитните карти са лични данни и като такива са защитени от законодателството. Все пак винаги проверявам страницата, на която въвеждам номера. Просто поглеждам дали адресът на уеб страницата започва с https:// вместо със стандартното http:// – това показва, че комуникацията ми в интернет е кодирана. Ако все пак бъда измамен при пазаруване, уведомявам незабавно моята банка.  Те ще вземат необходимите мерки по възстановяване на изгубената сума. От друга страна, ако считам, че личните ми данни не са достатъчно добре защитени в конкретния сайт, се свързвам с Комисията за защита на личните данни.
 
Покупката, направена онлайн, не се различава от тази в магазина. Така че тук аз също мога да се възползвам от своето право на рекламация при евентуално възникване на проблеми.
 
Ако сметна, че правата ми по време на онлайн пазаруване са нарушени, първо се опитвам да разреша проблема с продавача. Обикновено онлайн магазините се стараят да изчистват такива проблеми.
 
Все пак при възникване на по-сериозни проблеми, свързани с онлайн пазаруването,  се обръщам към Комисията за защита на потребителите. Мога да отнеса проблема си и към Европейския потребителски център.
Пазарувам онлайн. Какви са правата ми?
Пазарувам онлайн. Какви са правата ми?
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg