Отпуск

 • English
 • Български
 • Русский

Отпуск

Какво е отпуск?

Отпускът е закoноустановен период от време, през който работещият не е на работа и не изпълнява задълженията си по трудовия договор, но времето му се зачита за трудов и осигурителен стаж и може и да му се заплаща.

Видове отпуск

Отпускът основно се дели на платен и неплатен в зависимост от това дали по време на ползването му работникът ще получава възнаграждение или не.

В Кодекса на труда са регламентирани следните видове отпуск

 •           Допълнителен платен годишен отпуск;
 •         Отпуск за изпълнение на граждански, обществени и други задължения / при встъпване в брак, при смърт на родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг или други роднини по права линия; при кръводаряване и т.н/;
 •           Отпуск по време на активна и срочна служба в доброволния резерв;
 •           Отпуск на синдикални дейци;
 •           Неплатен отпуск;
 •           Служебни и творчески отпуски;
 •           Отпуск при временна неработоспособност;
 •           Отпуск поради бременност и раждане;
 •           Отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст ;
 •           Отпуск за отглеждане на дете, настанено при близки и роднини или в приемно семейство;
 •           Отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст;
 •           Неплатен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст;
 •           Отпуск за кърмене и хранене на малко дете;
 •           Отпуск при смърт или тежко заболяване на другия родител или осиновител;
 •           Неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст;
 •           Платен отпуск за обучение;
 •           Отпуск за приемен изпит в учебно заведение;
 •           Неплатен отпуск на учащи се;
 •           Допълнителни дни платен отпуск за две и повече живи деца.

 

Отпуск
Отпуск
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg