Отказ от наследство или дарение

Отказ от наследство или дарение

  • English
  • Български
  • Русский

Отказ от наследство или дарение

 

Отказ от наследство или дарение
 
Наследниците често пъти предпочитат да уредят разделно имуществените си отношения. Например двама наследници на жилище решават единият да придобие законно цялото жилище като другият да получи нещо в замяна. Кое е за предпочитане – отказ от наследство или дарение на единия наследник в полза на другия?
 
Отказът от наследство трябва да се направи задължително преди подаването на декларация по чл.14 от ЗМДТ.Отказът от наследство е най-бързият и евтин вариант и върши идеална работа, в случай че няма други наследници.
 
Важно е да се знае, че при придобиване на имоти по наследство декларацията по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти се подава в 6-месечен срок от откриване на наследството. Подадената декларация от един от съсобствениците/ползвателите на недвижим имот ползва всички останали, като за всеки имот се подава отделна декларация.
 
Трябва да се има предвид, че при отказ от наследство отказалият губи правата си на наследник върху цялото имущество (движимо и недвижимо) на наследодателя.Освен това отказът от наследство е необратимо действие.
 
Частичен отказ е недопустим.Тоест, ако в наследството има и други имоти, пари и вещи, то отказалият се губи право и върху тях, както и върху евентуално открито по-късно имущество на наследодателя. Препоръката на специалиста е, ако няма други причини, като например непосилен кредит на наследодателя, да се направи дарение.
 
И още нещо – отказ е допустим преди да бъде прието наследството. Това означава, че ако наследникът например вече е теглил суми от банковата сметка на наследодателя, след това не би могъл да се откаже от наследството.
 
Отказът от наследство не върши работа, когато двама съпрузи са ипотекирали жилището си и единият от тях почине. Независимо от отказа от наследство солидарният длъжник продължава да е отговорен за кредита, разкрива адвокат Антоанета Ненова.
 
С отказа от наследство преживелият съпруг ще загуби правото на собственост върху идеалните части от имота, които е придобил след смъртта на другия. Експертът съветва хората в подобна ситуация да проверят какви застрахователни рискове покрива застраховката на имота и дали включва риска „Смърт на длъжника“.
Отказ от наследство или дарение
Отказ от наследство или дарение
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg