Освобождаване от разноски по изпълнително дело

Освобождаване от разноски по изпълнително дело

  • English
  • Български
  • Русский

Освобождаване от разноски по изпълнително дело

Освобождаване от разноски по изпълнително дело

Без да искам ударих кола на паркинга и ме осъдиха да платя ремонта й. Освен това трябва да платя и разноските по делото. Искам или не, ще плащам хонорар както на моя адвокат, така и на адвоката на другата страна. Вече знам какво да правя, щом получа покана за доброволно изпълнение. Ама това означава още задължения. Ами сега?
 
Колко ще ми струва принудителното изпълнение?
При всяко изпълнително дело се използват различни способи за събиране на вземането, като за всяко действие има определена такса. Както при нотариусите, така и при съдебните изпълнители има такси, които се събират на база материалния интерес. Има и такива, които са определени в твърд размер. 
Не трябва да забравям, че дължа и лихва върху сумата, за която съм осъден!
Също и адвокатски хонорар
Дали не мога да си спестя разноските по изпълнителното производство?
Веднъж образувано изпълнително дело, аз ще трябва да плащам всички разноски по него. Това обаче увеличава моето задължение. Така може да ми се наложи да платя примерно–500 лв. такси, въпреки че изпълнителният лист е примерно-за 200 лв. Ако има изпълнително дело срещу мен, но считам някои от действията на съдебния изпълнител за незаконосъобразни, аз ще мога да водя отделно дело в съда. Но това означава още време, ядове, че и разноски, ако го загубя.
 
Добре де, не мога ли да платя само тези 200 лв.? Мога, ама трябва да съм много бърз и внимателен! Изпълнително дело се образува срещу такива длъжници, които се бавят с плащането или показват, че нямат намерение да го направят. В закона са предвидени два случая, при които аз няма да отговарям за разноските по изпълнителното дело. Те са, ако:
 
  • не съм дал повод на взискателя да образува изпълнително дело, например когато съм платил моето задължение преди да бъде образувано изпълнителното дело;
  • изпълнителните действия бъдат изоставени 
Какво трябва да направя?
За мен е важно да изпълня преди да бъде образувано изпълнителното дело. Дали лицето, което ме е осъдило, ще ми съдейства или не – няма значение. За целта трябва да проверя кога влиза в сила съдебното решение. От този момент другата страна вече може да поиска издаване на изпълнителен лист. Добре е да потърся кредитора ми и да се опитаме да се разберем как да му платя. Обаче той може и да не ми окаже съдействие, защото иска да ме натовари с допълнителни задължения за изпълнителното дело. Мога да противодействам по следните няколко начина:
 
  • ако имам банкова сметка на кредитора – бих му превел парите, 
  • мога да използвам пощенските услуги, като преведа чрез тях сумата 
  • мога да изпратя на кредитора ми нотариална покана, в която да искам негова банкова сметка или да го поканя да дойде при нотариуса в определен ден и час, за да му платя.
До кой момент плащането ще ме освободи от разходите по принудителното изпълнение?
Получих покана за доброволно изпълнение, ама вече съм платил по някой от горните начини преди да е образувано изпълнителното дело. Трябва да занеса на съдебния изпълнител доказателство, че съм изпълнил задължението си. Той е длъжен да провери дали съм направил плащането преди да е получил молбата за образуване на изпълнителното дело. Точно този момент аз трябва да изпреваря, че да си спестя разходите по изпълнителното дело. Ако съм успял, съдебният изпълнител задължително трябва да прекрати делото и да вдигне всички наложени възбрани и запори. Ако въпреки това съдебният изпълнител продължи да извършва действия по делото, за мен възникват определени права при незаконосъобразно принудително изпълнение.
 
ВАЖНО! Ако получа покана за доброволно изпълнение от държавен съдебен изпълнител и платя в срок, то ще си спестя таксата за събиране на парично вземане.
Освобождаване от разноски по изпълнително дело
Освобождаване от разноски по изпълнително дело
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg