Наследство, придобито по закон

  • English
  • Български
  • Русский

Наследство, придобито по закон

Наследство, придобито по закон

 

    При наследяването по закон участници са възходящи и низходящи, роднини по съребрена линия на починалото лице - наследодател, както и преживелият го съпруг. Родството по съребрена линия са две лица, които имат общ родоначалник. Законът  определя  кои са наследниците и каква част получават от наследството. Има случаи, в които държавата и общината по местонахождение на откритото наследство също участват. Но това са определени случаи.

    Не може да наследява този, който умишлено е убил или се е опитал да убие наследодателя, неговия съпруг или негово дете; също така и съучастникът в тези престъпления.

    Не може да наследява този, който е набедил наследодателя в престъпление, наказуемо с лишаване от свобода или с по-тежко наказание;

    Не може да наследява този, който е склонил или възпрепятствал наследодателя чрез насилие или измама да направи, да измени или отмени завещанието или който е унищожил, скрил или поправил негово завещание или съзнателно си е служил с неистинско завещание.

    В зависимост от родствената връзка с починалото лице, законът дава определен ред, по който се призовават наследниците, като всеки предходен ред наследници изключва призоваването към наследяване на следващия ред.

    Първи ред наследници са децата, включително и осиновените такива, както и техните низходящи, на наследодателя. Това са низходящите.

    Втори ред наследници са родителите на наследодателя или този от тях, който е жив. Това са възходящите.

    Трети ред наследници са братята и сестрите на починалия

    Четвърти ред наследници са роднините по съребрена линия до шеста степен включително (втори братовчеди).  

   Преживелият съпруг на наследодателя винаги наследява заедно с този ред наследници, който е призован, като изключва наследниците от четвърти ред.

    Ако всички наследници се откажат от наследството или изгубят правото да го приемат или изобщо няма лица, които да наследят съгласно правилата, наследството получава държавата.

    Получават в наследство обикновената покъщнина наследниците, които са живели с наследодателя и са се грижили за него.

    Наследството винаги се открива в момента на смъртта и в последното местожителство на починалото лице.

 

 

Наследство, придобито по закон
Наследство, придобито по закон
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg