Над една трета от задържаните от МВР са били малтретирани

Над една трета от задържаните от МВР са били малтретирани

  • English
  • Български
  • Русский

Над една трета от задържаните от МВР са били малтретирани

Забрана за  нехуманно и унизително третиране /полицейско насилие при задържане/ 

 
Съгласно чл.3 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи гласи, че ''Никой не може да бъде подложен на изтезания или нечовешко или унизително отнасяне или наказание.''
 
Над една трета от задържаните от служители на МВР са ставали жертви на малтретиране от страна на униформените при самия арест, в полицейско управление или в следствения арест.
 
Това е основният извод от най-мащабното изследване на полицейското насилие, провеждано досега от Българския хелзинкски комитет (БХК) сред 1691 затворници в общо 29 места за лишаване от свобода в страната.
 
Общо 27.6% от всички интервюирани заявяват, че са били жертва на насилие от страна на униформени. Най-голяма част – 21.8% от тях, са били малтретирани по време на разпити в районните полицейски упралвения, а 15.5% – още при задържането им.
 
Съгл. ЗМВР  
I.  При изпълнение на служебните си задължения полицейските органи могат да използват физическа сила и помощни средства само когато това е абсолютно необходимо при: 
 1. противодействие или отказ да се изпълни законно разпореждане; 
 
 2. задържане на правонарушител, който не се подчинява или оказва съпротива на полицейски орган; 
 
 3. конвоиране на лице или при опит то да избяга, да посегне на своя живот или на живота и здравето на други лица; 
 
 4. оказване съдействие на други държавни органи или длъжностни лица, включително на контрольорите на Европейската комисия, на които противозаконно се пречи да изпълняват задълженията си; 
 
 5. нападения срещу граждани и полицейски органи; 
 
 6. освобождаване на заложници; 
 
 7. групови нарушения на обществения ред; 
 
 8. нападения на сгради, помещения, съоръжения и транспортни средства; 
 
 9. освобождаване на незаконно заети обекти, ако им е разпоредено от компетентен орган; 
 
 10. вземане на мерки за осигуряване на лична безопасност по чл. 75, ал. 2. 
 
 
   Помощни средства са: белезници, усмирителни ризи, палки и прибори; химически вещества, утвърдени от министъра на здравеопазването; служебни животни - кучета и коне; халосни патрони, патрони с гумени, пластмасови и шокови куршуми; устройства за принудително спиране на превозни средства; устройства за отваряне на помещения, светлинни и звукови устройства с отвличащо въздействие; водометни и въздухоструйни машини; бронирани машини.
 
II. Физическа сила и помощни средства се използват след предупреждение с изключение на случаите на внезапно нападение и при освобождаване на заложници.  
 (2) Използването на физическа сила и помощни средства се съобразява с конкретната обстановка, характера на нарушението на обществения ред и личността на правонарушителя. 
 
 (3) В случаите по чл. 85 полицейските органи използват само абсолютно необходимата сила. 
 
 (4) При използването на физическа сила и помощни средства полицейските органи вземат всички мерки за опазване живота и здравето на лицата, срещу които са насочени. 
 
 (5) Използването на физическа сила и помощни средства се преустановява незабавно след постигане на законната му цел. 
 
 (6) Забранява се използването на физическа сила и помощни средства по отношение на видимо малолетни лица и бременни жени. Забраната не се отнася за случаите на масови безредици, когато са изчерпани всички други средства. 
 
 (7) Забранява се използването на животозастрашаваща сила за задържане или предотвратяване бягството на лице, извършващо или извършило ненасилствено деяние, ако лицето не представлява опасност за живота и здравето на другиго. 
 
 
 
Над една трета от задържаните от МВР са били малтретирани
Над една трета от задържаните от МВР са били малтретирани
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg