Може ли бащата да вземе детето от майката

Може ли бащата да вземе детето от майката

  • English
  • Български
  • Русский

Може ли бащата да вземе детето от майката

 

                                                Бащата може да вземе детето от майката 
 
Това може да се осъществи в случай например,  в който се докаже в делото, че той притежава необходимите родителски и възпитателски качества, както и съответните материални условия да отглежда и възпитава  детето. 
Когато се докаже, че детето  се чувства добре по начина, по който е отглеждано продължително от бащата  /в продължение например на две години по време на фактическата раздяла между родителите /и нищо не налага този начин да бъде променен занапред. 
В случай, че майката  също притежава необходимите родителски и възпитателски качества и милее в същата степен за добруването на детето, но се докаже, че  тя може да продължи да участва само във възпитанието му, чрез разширен режим на лични отношения с него съда присъжда в полза на бащата родителските права по отношение на общото им дете. При тези мерки относно упражняването на родителските права, майката следва да участва в месечната издръжка , което съответства на нуждата на детето от издръжка и материалните възможности на майката, като се вземе предвид и обстоятелството, че бащата ще полага непосредствените грижи за отглеждането и възпитание му.
 
Трябва да се вземе под внимание, че в тези дела децата имат интерес родителските права да бъдат възложени на този родител, който с оглед на възрастта, пола и степента на развитието им е по-способен да полага адекватни грижи не само за бита, но и за тяхното добро възпитание и изграждане като зрели личности, което е невъзможно да бъде постигнато без осъществяването на пълноценни отношения с другия родител. Когато по време на фактическата раздяла по съгласие на родителите или по обективни причини децата са отглеждани продължително време при единия родител, в техен интерес е те да продължат да бъдат отглеждани от същия родител, ако той разполага с необходимите качества и условия за това. Най-важното сред личните качества на родителя е да признава и зачита интереса на децата да имат пълноценни отношения с другия родител. Възрастта на децата също има значение. Когато тя е твърде ниска, те имат нужда от ежедневна майчина грижа и ласка. Важен показател е дали децата се чувстват добре при условията, при които са отглеждани след фактическата раздяла. Особено когато отношенията между родителите са нетърпими, една нова промяна в начина на отглеждането на децата във всеки случай би се отразила неблагоприятно върху и без това натоварената им психика.

 

 
Може ли бащата да вземе детето от майката
Може ли бащата да вземе детето от майката
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg