Кой от съсобствениците има право да взема решения за обща собственост?

Кой от съсобствениците има право да взема решения за обща собственост?

  • English
  • Български
  • Русский

Кой от съсобствениците има право да взема решения за обща собственост?

Решенията се вземат с мнозинство на съсобствениците. То се определя не по глави, а по дялове. Затова на практика решение може да се вземе само от един от съсобствениците, ако той притежава повече от половината от общата вещ, какъвто и да е броят на останалите съсобственици, притежаващи по-малко от половината. Тази възможност крие опасности за съсобствениците с по-малък дял, например да бъдат лишени от възможността да ползват общата вещ или пък да се вземе решение, което е вредно за общата вещ. В тази връзка трябва да отбележим, че никой от съсобствениците не може да бъде лишен от своите правомощия. Такова решение би излязло извън рамките на обикновеното управление, а такава власт законът не дава на мнозинството. Засегнатият собственик може да брани правата си с владелчески или собственически искове.
Когато не може да се образува мнозинство за използване и управление на общата вещ или ако решението на мнозинството е вредно за общата вещ, всеки от съсобствениците може да отнесе до съда спора за ползването и управлението на общата вещ. Решението на съда ще замести непостигнатото съгласие или решението на мнозинството. Ако е нужно, съдът назначава
управител на общата вещ. Това решение на съда обаче няма вещноправни последици и при изменение на обстоятелствата той може да постанови ново решение.
Кой от съсобствениците има право да взема решения за обща собственост?
Кой от съсобствениците има право да взема решения за обща собственост?
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg