Как стоят нещата с пенсиите в чужбина?

  • English
  • Български
  • Русский

Как стоят нещата с пенсиите в чужбина?

Как стоят нещата с пенсиите в чужбина?

 

Кандидатстване за държавни пенсии в чужбина

 

    Трябва да кандидатствате пред конкретния пенсионен орган в страната, в която живеете или в която последно сте работили. Ако двете места се различават, страната в която живеете ще прати молбата ви за пенсия на страната, в която последно сте полагали труд.

    Има страни, които изпращат формуляра, с който кандидатствате, преди да навършите пенсионна възраст, но други не го правят. Това трябва да проучите предварително.

    Започват да обработват молбата веднага след нейното успешно получаване. Пенсионният орган събира пълната информация за пенсионните ви вноски във всички страни, в които сте работили!

    Процедурата по отпускане на пенсия от няколко страни може да изисква по- дълго време. Поради тази причина е добре да потърсите информация за получаване на пенсия поне 6 месеца преди пенсионирането ви.

     Необходимите документи, които трябва да представите на пенсионния орган е различна в отделните страните. Обикновено трябва  предоставите единствено информация за банковата ви сметка и документ за самоличност.

    Различните страни имат различна пенсионна възраст. Ако сте работили например в страна, в която ще имате право на пенсия на 63 години, а в друга страна, където също сте работили пенсионната възраст е 67 години,  ще можете да взимате пенсия си само от първата страна. Няма да можете да кандидатствате за втората пенсия, докато не навършите 67 години.

 

Начини на изчисляване на пенсията

 

    Всеки пенсионен орган изчислява сумата от всички вноски, които сте заплатили в техните системи и тези на останалите държави. Изчислява се и колко време сте работили в отделните страни.

    Пенсионният орган изчислява частта от пенсията, която е задължен да ви изплаща, според отчетените периоди на заетост във всички страни от ЕС. Теоретичният размер на пенсията е сумата, която бихте получавали, ако през целия си стаж сте работили в една държава членка. На базата му се изчислява как би изглеждала вашата пенсия, ако през цялото време сте се осигурявали в една и съща страна.

    Ако отговаряте на условията за отпускане на пенсия в страната, където кандидатствате, независимо от периодите, в които сте работили “навън”, пенсионният орган ще изчисли и националния размер на пенсията ви ( самостоятелно обезщетение) .

     Ще трябва да ви се сравнят пропорционалното и самостоятелното обезщетение. Съответната страна ще изплати по-високата от двете суми, а пълното “решение на задачата” ще бъде изпратено чрез специална бележка в отговор на молбата ми.

    След като живея в рамките на ЕС, ще получавате пенсията си от всяка държава, в която сте работили по банковата си сметка в държавата, в която живеете в момента. При положение, че живеете извън Европейския съюз, може да ви се наложи да си откриете сметка, във всяка от страните на ЕС, които ви изплащат пенсия. 

 

Как стоят нещата с пенсиите в чужбина?
Как стоят нещата с пенсиите в чужбина?
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg