Как се прилага давността за данъчни задължения?

Как се прилага давността за данъчни задължения?

  • English
  • Български
  • Русский

Как се прилага давността за данъчни задължения?

 
Възражението за давност може да бъде упражнено във всеки момент от данъчното производство, включително в производството по обжалването на данъчно-ревизионния акт по съдебен ред. Възражението за изтекла погасителна давност погасява задължението, т. е. то вече не е дължимо. С данъчно-ревизионния акт могат да се установяват само съществуващи и подлежащи на изпълнение публични задължения, но не и погасените на различни правни основания и следователно недължими суми. 
Изтеклата погасителна давност погасява дълга и възможността той да бъде събран принудително. Давността е срок или период от време, определен по продължителност от закона, през който, ако кредиторът бездейства, правото му да иска принудително изпълнение се погасява. 
Единствената възможност при изтекла погасителна давност принудителното изпълнение да бъде прекратено, е отмяната на данъчно-ревизионния акт, с който са установени погасени по давност публични вземания. В правната теория са изразявани становища, защитаващи служебното прилагане на давността за данъчните задължения.
 
 
Как се прилага давността за данъчни задължения?
Как се прилага давността за данъчни задължения?
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg