Как се наследяват дял и поименни акции?

  • English
  • Български
  • Русский

Как се наследяват дял и поименни акции?

Как се наследяват дял и поименни акции?

 

     Наследяването на дял може да се случи в събирателно дружество- образувано от 2 или повече лица, в командитно дружество, в ООД, в ЕООД.

    В случай, че искате да станете съдружник в събирателно дружество, трябва да подадете искане до 3 месеца след откриване на наследството. Ако станете съдружник, изпълнявате всички задължения на дружеството. Откажат ли ви да бъдете такъв може да ви бъде изплатен ликвидационен дял.

   Когато нямате желание да бъдете съдружник, правите отказ от наследство. Дружеството е длъжно да ви изплати дела на наследодателя и дела от печалбата за всяка година за времето до смъртта на наследодателя.

    При наследяване на дял в командитно дружество важат същите неща, като при събирателното. С основната особеност, че трябва да обърнете внимание на отговорността на вашия наследодател относно задълженията на дружеството.

    При наследяване на дял в ООД подавате молба и след това се свиква Общо събрание на съдружниците, на което те решават дали да ви приемат за съдружник. Решението им се вписва в търговския регистър.

   При наследяване на дял в ЕООД, тъй като тук фирмата се притежава от едно лице, тя се прекратява със смъртта на собственика. В случай, обаче, че вие сте наследник може да заявите, че искате да продължите дейността на дружеството.

    Ще наследите акции, ако наследодателят е участвал в акционерно дружество. Нужно е да подадете заявление до дружеството, че приемате наследството и искате името ви да бъде вписано в книгата на акционерите.

    Когато наследявате дялове или акции в някое търговско дружество, е необходимо да представите лична карта, удостоверение за наследници и копие от смъртен акт.

За да наследите гореописаните, трябва да имате навършени 18 години и да не сте поставен под запрещение.

 

Как се наследяват дял и поименни акции?
Как се наследяват дял и поименни акции?
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg