Изпълнителен лист, издаден въз основа на заповед за незабавно изпълнение

  • English
  • Български
  • Русский

Изпълнителен лист, издаден въз основа на заповед за незабавно изпълнение

Съдебният изпълнител следва да образува дело и да връчи на длъжника ПДИ с 14-дневен срок за доброволно изпълнение. Заедно с връчването на ПДИ може да бъдат наложени и обезпечителни мерки - запори и възбрани, като в ПДИ длъжникът трябва да бъде уведомен за налагането им. В срока за доброволно изпълнение съдебният изпълнител може да извършва опис на имуществото, но не и продажба или разпределяне и изплащане на суми на взискателите. С връчването на ПДИ съдебният изпълнител е длъжен да връчи и изпълнителния лист, както и заповедта за изпълнение. От деня, следващ датата на връчването на ПДИ, за длъжника започва да тече 14-дневния срок за подаване на възражение. Възражението не се подава при съдебния изпълнител или чрез него, а директно в регистратурата на съда, който е издал заповедта за изпълнение.
 
 
Изпълнителен лист, издаден въз основа на заповед за незабавно изпълнение
Изпълнителен лист, издаден въз основа на заповед за незабавно изпълнение
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg