Издръжка

 • English
 • Български
 • Русский

Издръжка

Какво е издръжка?

Издръжката е задължението на едно лице да издържа, да осигурява финансова подкрепа на друго лице.

Кой има право на издръжка?

Съгласно Семейния кодекс право на издръжка има това лице, което е неработоспособно и не може да се издържа от имуществото си.

Това лице трябва да бъде измежду следните:

 • деца /непълнолетни или пълнолетни, учащи се/, съпруг;
 • родители;
 • бивш съпруг;
 • внуци и правнуци;
 • братя и сестри;
 • дядо и баба и от възходящи от по-горна степен.

Кой дължи издръжка?

Задължение да издържат свои близки и роднини имат пак същият кръг лица:

 • деца, съпруг;
 • родители;
 • бивш съпруг;
 • внуци и правнуци;
 • братя и сестри;
 • дядо и баба и от възходящи от по-горна степен.

Каква издръжка се дължи?

Издръжката се определя съобразно нуждата на издържаното лице и финансовата възможност на издържащия.

За издръжката на дете има определен минимум от закона, който е една четвърт от минималната работна заплата за страната, определена с Постановление на Министерски съвет. Към настоящия момент това е ¼ от 710лв., което е  177,50лв. / ПМС № 37/24.03.2022 г./

Как се изпълнява задължението за издръжка?

Парично задължение за издръжка се заплаща ежемесечно, на една и съща дата, за да гарантира на издържаното лице осигуряване на най-необходимите условия на живот.

За какъв период назад можем да получим издръжка?

Издръжка може да бъде поискана и за изминал период. Законоустановения срок за присъждане на издръжка е 1 година назад. 

Към кой орган да се обърнем за определяне на издръжка?

Когато сте от лица, имащи право на издръжка е нужно да се обърнете към Районен съд по Ваш постоянен адрес с Искова молба за осъждане на този от когото претендирате издръжка.

За това производство съдебна такса не се заплаща!

След издаване на съдебното решение /влязло в законна сила/, с което издържащото лице е осъдено да заплаща конкретен размер издръжка, по определени начин и на конкретна дата издържащия трябва да започне  да го изпълнява.

Ако издръжката не се заплаща доброволно!

Вие имате възможност да изискате издаване на Изпълнителен лист, с който да образувате изпълнително дело.

Изпълнителното дело се образува при Съдебно изпълнителна служба към Районния съд или при някой Частен съдебен изпълнител.

Съдебният изпълнител е лицето, което чрез негови способи и средства ще събира издръжката и ще Ви я предоставя.

 

 

 

Издръжка
Издръжка
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg