Издръжка на дете- увеличение

Издръжка на дете- увеличение

  • English
  • Български
  • Русский

Издръжка на дете- увеличение

Издръжка на дете- увеличение

 

Основание за увеличаване на издръжката

 

    Ако имате присъдена издръжка и желаете да промените нейния размер, трябва да подадете иск в съда.

    Искането ви трябва да отговаря на следните условия:

  • Трябва да сте неработоспособни и да нямате възможност да се издържате от имуществото си.
  • Да има постановено влязло в сила съдебно решение, с което лицето, от което искате по-висок размер на издръжката да е осъдено да ви плаща такава.
  • Задълженото лице трябва да има възможност да я изплаща.
  • Да са налице съществени основания за увеличаване на издръжката.

 

  Обстоятелства, при които се налага промяна

 

    При увеличаване на потребностите ви, при заболяване, при приемане в специализирано училище, ако сте непълнолетни и други подобни причини, които да водят до завишаване на разходите ви.

    Ако на задълженото лице му се увеличат възможностите. Например, ако то е нямало възможност към момента на постановяване на съдебното решение да я осигурява. След това задълженото лице си намира подходяща работа и вече може да си позволи необходимата ви издръжка.

    При положение, че сте непълнолетно лице, минималният размер на дължимата издръжка е 1/4 от минималната работна заплата. При промяна на минималната работна заплата ще се промени и размера на издръжката. Но тя няма да се измени автоматично, а ще ви е нужно съдебно решение.

 

Увеличаване на издръжката- начин

 

    Както вече споменахме, размерът на издръжката се променя след постановено съдебно решение. За тази цел трябва да подадете искова молба в съда, към която да приложите доказателства за това, което твърдите в нея.

    Доказателствата могат да бъдат от типа на:

  • Минало решение за присъждане на издръжка;
  • Акт за раждане, акт за граждански брак, решение за развод и пр. документи, които доказват връзката ви със задълженото лице в зависимост от основанието, на което претендирате издръжка;
  • Документи,които показват вашето и на задълженото лице, материално състояние.

    Съдът, към който трябва да се обърнете, е районният съд, в чийто район е вашият или на задълженото лице, постоянен адрес постоянен. Няма значение кой съд се е произнесъл за пръв път по дължимостта на издръжката.

    За разглеждането на иска не дължите никаква държавна такса.

    Този тип дела се разглежда по реда на бързото производство, тоест ще се сдобиете с решение по-рано, отколкото ако се разглежда при т. нар. „общ исков процес“ или още по обичайния ред за разглеждане на делата.

 

 

Издръжка на дете- увеличение
Издръжка на дете- увеличение
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg