Извънреден труд

  • English
  • Български
  • Русский

Извънреден труд

Извънреден труд

 

    Извънредния труд е труд, който е извън вече установеното работно време. За полагането на извънредния труд е нужно да се издаде заповед от работодателя . Тя трябва да е съобщена най- малко 24 часа предварително на работниците и служителите и може да бъде писмена или устна.

   По принцип извънредният труд е забранен от Кодекса на труда. Допуска се само в определени случаи: за довършване на започната вече работа, която не може да се довърши в работно време; поради усилена сезонна работа; при извършване на работа, свързана с отбрана на страната; при възстановяване на електроснабдяване, водоснабдяване, канализация, съобщителни връзки, транспорт, медицинска помощ; при поправка на щети от бедствия.

    За една година положеният извънреден труд може да бъде 150 часа, не повече. Той се разпределя така: 30 часа през деня или 20 часа през нощта за един месец; 6 часа през деня или 4 часа през нощта за една седмица; 3 часа през деня или 2 часа през нощта за два последователни работни дни.

   За заплащането работникът уговаря процентно увеличение върху трудовото възнаграждение, определено с трудовия договор. При работа през работни дни е 50%. При работа през почивни дни е 75% и възможност за 24 часа почивка през следващата работна седмица. При работа в празнични дни е 100%.

   Извънреден труд не се полага от работници, които нямат навършили 18 години, бременни служителки или такива, които са в напреднал етап на лечение ин- витро, майки с деца до 6 години, майки, които се грижат за деца с увреждания ( или трябва да са се съгласили писмено), трудоустроени работници, работници, които продължават своето образование ( или отново да има писмено съгласие).

   В специална книга, работодателят е длъжен да записва положеният извънреден труд, която се отчита пред Инспекцията по труда.

 

Извънреден труд
Извънреден труд
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg