Застраховка „ Злополука”

  • English
  • Български
  • Русский

Застраховка „ Злополука”

Застраховка „ Злополука”

 

  Договорите за застраховка „ Злополука” се сключват за различни заболявания, телесни повреди, смърт, случили се след сключване на застраховката. Вие сте задължени да платите, в зависимост как сте се уговори със застрахователя в договора, на части или наведнъж. Той от своя страна трябва да изплати застрахователната сума, ако настъпи злополуката. Тази застраховка може да сключите, само ако желаете.

    Тя може да бъде индивидуална и групова.

    Може да се застраховате срещу злополука, която засяга здравето или телесната цялост на ваше дете, родител или приятел. Това е т. нар. застраховка „ Злополука” върху трето лице. При нея застрахователят трябва да ви изплати съответната сума, ако се случи нещо с третото лице. Нужно е изричното съгласие, което да е писмено, на третото лице при сключване на застраховката. Ако умишлено навредите здравето на даденото лице, няма да получите нищо.

   Има и друг вариант- може да сключите застраховка „ Злополука” в ползва на трето лице. При същата, ако например сключите застраховката в ползва на децата си, те ще получат сумата от застрахователя в случай, че се случи нещо с вас. Подобно на горния случай, ако децата увредят здравето ви умишлено ще загубят правото застрахователя да им даде сумата, която им се полага по договор.

  Длъжни сте писмено да уведомите застрахователя след настъпване на злополуката. В противен случай има вероятност да изгубите правата си. След сключване на договор за застраховка „ Злополука” и настъпи увреждане на здравето, разполагате с петгодишна давност за погасяване от датата на настъпване на злополуката. Ако потърсите правата си след 5-те години, застрахователят не е задължен да ви изплати сумата.

  Когато пътувате с градски транспорт, трябва да знаете, че задължително имате застраховка „ Злополука”. Шофьори, които извършват обществен превоз трябва да имат задължително сключена застраховка „ Злополука” на пътниците.

    Хубаво е, когато сключвате застраховка „ Злополука” да четете и общите условия. Там може да се съдържа важна информация, като например, че тя важи само за България, или че такава може да се сключва при определена възраст.

 

 

 

Застраховка „ Злополука”
Застраховка „ Злополука”
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg