Занималните в училище

Занималните в училище

  • English
  • Български
  • Русский

Занималните в училище

Занималните в училище

 

    Занималните или така наречените полуинтернатните групи представляват форма на целодневна организация на учебния ден за ученици от първо до седми клас в държавните училища. Всички училища са длъжни да предлагат занималня за децата от първи до четвърти клас, дори да има само един желаещ родител да запише детето си. При по- големите деца зависи дали ще има занималня от възможностите на училището. Ако в училището има ученици от други населени места, то би трябвало да предлага занимални за деца то първи до седми клас.

    При занималнята, освен задължителните часове, има предвидени и дейности по самоподготовка, занимания по интересите на детето и време за отдих и спорт. Програмата, в която са разпределени дейностите при занималнята , се изготвя от училището и се одобрява от директора.

    Ако не сте записали детето си за занималня в началото на годината, имате възможност да го запише след това. Тъй като не е задължителна, детето не се наказва за пропускане на дни или за записване по- късно.

    Главната цел на занималните е детето да навакса с нещата, които е пропуснало или не е могло да разбере, да научи уроците си, да се подготви за контролни и класни, които им предстоят. Обикновено учителят, които се занимава с децата в занималнята, се консултира с преподавателите по отделните предмети. Това се прави с цел да бъдат ползотворни часовете за самоподготовка.

   След приключване със задачите си, децата имат време да поиграят. Децата се разделят по групи от учителя, а дейностите са записани в програмата на училището за занималнята.

 

Занималните в училище
Занималните в училище
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg