Задатък ( капаро)

  • English
  • Български
  • Русский

Задатък ( капаро)

Задатък ( капаро)

 

    При сключване на договор, ако отсрещната страна не спази своята част от уговорката си, задатъкът ще послужи за доказателство и обезпечение. Може да дадете каквото решите като задатък и не е задължително то да съвпада с предмета на главното задължение по договора.

      При даване на капаро няма нужда от сключване на договор, но следва да се издаде бележка за било то парите или вещта,която сте дали.

      При сделките с недвижими имоти задатъкът се уговаря като клауза в предварителния договор за продажба на имота.

    Когато договорът е изпълнен и от двете страни, даденият задатък се приспада от общата сума за плащане или в случай, че задатъкът е вещ се връща. Той може да се върне и при положение, че договорът е прекратен по взаимно съгласие.

    Имате право да развалите договора при неизпълнението му от отсрещната страна и да поискате в двоен размер задатъка или изпълнението му  и обезщетение за претърпените вреди.

 

 

Задатък ( капаро)
Задатък ( капаро)
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg